Årets første tur med Rold Skov Gruppen

Atlas_Rold_Skov_1Lørdag den 18. februar mødtes 8 friske fuglefolk fra Rold Skov Gruppen på Siem Skovvej i den østligste del af Rold Skov, nemlig i kvadrat DD29 i Siem Skov og Ejstrup Skov. Det viste sig at være et meget spændende område, hvor vi helt sikkert nok skal se spændende arter. Vi så spor af grævling og ræv og masser af vildt. Flere steder havde Sortspætte også sat sine spor. Tænk om vi kan finde Sortspættens redehul – det kunne være fantastisk!

Skoven indeholder også et råstofområde. Det ser selvfølgelig voldsomt ud. Men i planerne over, hvad der skal ske på stedet bagefter, kan man se, at det netop ikke skal tilbageføres til mark eller skovdrift. Men det skal have lov at forblive et kuperet naturområde med sø osv. til stor gavn og glæde for biodiversiteten. Det bliver endnu bedre, end det var før råstofudvindingen.

Gittes_korsnæb

Vi havde især håbet på at finde ravn og korsnæb. Det lykkedes at finde ravne i Siem Skov. Men Korsnæb var ikke at finde i hverken Siem eller Ejstrup Skov. Til gengæld så vi overflyvende Blisgæs og Musvåge, syngende Sumpmejse, Huldue og Træløber. Topmejserne, Dompap, Stor Flagspætte, Spætmejse og Grønsisken fouragerede flere steder.

Gitte kunne til alles mistro proklamere at hun havde Korsnæb på sit foderbræt. Det blev hun godt nok nød til at dokumentere.

En skøn tur i et super spændende kvadrat, som helt sikkert også er værd blot at gå en søndagstur i. På landevejen mellem Terndrup og Astrup er der en lille plads, hvor man nemt kan sætte sin bil.

Åbent planlægningsmøde i Rold Skov Gruppen

Onsdag den 1. marts har Rold Skov Gruppen sit første planlægningsmøde. Her bliver dette forårs mange atlasture planlagt. Det sker kl. 19.30 i vores faste mødested Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej 17, 9510 Skørping.

Atlas_Rold_Skov_2Esben Slot Andersen har lavet en meget fin og overskuelig liste over arter, der er registreret i vores 8 kvadrater. I 3 af kvadraterne har vi registreret over 80 arter, så dem bruger vi ikke mere tid på. For de resterende 5 kvadrater har Anders Horsten lavet en liste, på baggrund af en grov analyse af kortene, med de arter, som burde være i de enkelte kvadrater, men ikke er fundet.

2017 er jo sidste år for Atlas III, og derfor skal vi gerne have de sidste arter med. Anders Horsten foreslår, at vi forsøger at udpege en mini-kvadratansvarlig for de fem kvadrater. De ansvarlige skal stå for at få arrangeret de nødvendige ture i kvadratet, så vi kommer i mål med mindst 80 arter. Forinden kan vi sammen gennemgå artslisten og kigge kort, så vi i gruppen kan hjælpe hinanden med at få planlagt turene.

Og så skal vi jo også hygge os og spise lidt kage og den slags

Har du lyst til at være med i Rold Skov Gruppens turer, så send en mail til Anders Horsten på anders_horsten@hotmail.com . Så vil du få en mail i din indbakke, når der kommer mails fra gruppen.

Du kan læse mere om gruppen på hjemmesiden her.

Tekst: Gitte Holm
Fotos: Carl Jørgen Andersen & Gitte Holm