Årets første Gråmejsetur

Hals_1Så er vi i gang igen med dette års program. 10 deltagere, 7 kvinder og 3 mænd, samt undertegnede mødte op i Hals til årets første tur. Det er kvinderne der er ved at sætte sig på det hele, bliver der sagt og skrevet om, i flere forskellige sammenhænge. Hos os skal kvinderne være meget velkommen til det, men vi ser da gerne at mændene ikke helt svigter det gode selskab vi gerne vil være en ramme for.

Første kig efter fuglene var på havnen i Hals. Her var det hannerne der var flest af. I al fald i de Edderfugle flokke, der lå ude i fjorden, samt ved havnen. Dette svarer til billedet i hele Edderfugle bestanden. Her er der væsentlig flere hanner end hunner. Ud over Edderfuglene lå der Gråænder, enkelte Hvinænder, og på modsatte side af fjorden, gik der Strandskader og Islandske Rødben. Vejret var gråt men stille, så sigtbarheden var rimelig god.

Næste stop var på Nordmandshage. Her var der lidt mere vind og der begyndte at falde slud. Der var ikke mange fugle på denne lokalitet, bortset fra Sortænderne, som der lå mange af ude i havet. En flok,Spættet sæl, havde lagt sig op på en sandbanke ude ved sejlrenden og en lille flok Bjergirsker sås ude i yderste klitrække. Vi kørte hurtigt videre til Bisnap krat. Her sås Strandskader og flere Islandske Rødben. En lille gåtur, om ikke andet, så for at få lidt varme, gav et enkelt Mejsetog. Men ellers var der stille i Bisnap Krat.

Hals_2Næste stop på turen var Hou havn. Her var der igen Rødben og Strandskader. Vi rykkede i læ mens vi spiste frokost. Slud og regn fortsatte og selv om vi var beskyttet under det interimistiske læskur mod direkte vand, trængte det alligevel ind i sprækker og dryppede ned på os. Så ingen lang frokostpause inden vi fortsatte mod Aså havn. Her var de samme fuglearter, som vi havde set i Hou.

Vi trak indenlands mod Try og Bolle Enge. I den østlige del var der kun få fugle. Musvåger, Blå Kærhøg og Fiskehejrer var enkeltvis rundt omkring. I sidste uge var der set Mosehornugle i området. Dem ledte vi efter uden resultat. Vi fortsætter mod Hjallerup, da der stod flere hundrede svaner vest for byen i sidste uge som vi kunne slutte turen af med, men inden vi var nået ud af Try enge, så vi endelig en masse Sangsvaner stå ude på markerne. Dem skulle vi lige ud af bilerne for at tælle ordentlig og for at se om Canadagæssene skulle være imellem Svanerne?

Nej se nu der! Op i luften! Der kom de, Canadagæssene, i den ene flok efter den anden fløj de hen over os i et meget bredt bælte, De første 1000sinde passerede og de blev ved med at trække hen over os. Vi nåede op på omkring 1700, måske lidt flere. Et fantastisk syn som alle begejstres over.

Jo, – vi kan det der, – med at lave en superafslutning på årets første Gråmejsetur!!!

Ønsker du at se hele fuglelisten for turen, kan du se og printe den ud fra www.dofbasen.dk . Klik ind på søg observationer, tast datoen ind og observatør = Poul Erik Sperling, samt om du ønsker fuglene ordnet i orden efter lokaliteter eller arter, så får du en fin oversigt over alle sete fugle i et nyt vindue.

Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen