Punkttællinger?

SEM_Atlaslejr_3Hvad er det? Ja, – det er en metode til at registrere Danmarks fugle i det danske landskab! Hvorfor er det interessant, og nytter det noget at registrere alle de almindelige fuglearter? Er det nyttigt arbejde, og hvem kan bruge registreringerne?

Se dette, og meget mere, kan du blive klogere på ved at deltage i et informationsmøde om Punkttællingsprogrammet i Golfhuset, Borgmester Jørgensensvej 11 i Aalborg.

Mødet afholdes tirsdag den 2. april. kl. 18:00

Thomas Vikstrøm fra Fuglenes Hus kommer og giver et oplæg med efterfølgende demonstration og samtale om programmet.

Vi har lavet et spændende program for mødet:

Kl. 14:30 mødes vi på p.pladsen ved Vodskov Kirke for at gå en fugletur i Hammer Bakker.

Turen forventes at vare ca. 2½ time (kan du ikke deltage i den, kan du alligevel sagtens deltage i aftenens møde).

Kl. 18:00: Vi mødes i Golfhuset til fællesspisning. Kan man ikke nå dette, kan man stadig deltage i mødet.

Kl. 19:00: Thomas introducerer punkttællingsmetoden. Der bliver undervejs mulighed for at afprøve metoden i praksis lige uden for Golfhuset.

VIGTIGT: Tilmelding nødvendigt: Mail svemik45@hotmail.com eller mobil 61607361 senest torsdag den 28. marts.

Vi håber, I får lyst til at deltage i mødet. Vi mangler punkttællinger i Nordjylland set i forhold til andre steder i landet.

Med venlig hilsen
Henrik Møller Thomsen og Svend Erik Mikkelsen