Punkttælling

musvaagehhl

Foto: Hans Henrik Larsen

Vintertid er lig med tælletid. Punkttællingerne er DOFs længstløbende og mest omfattende fugletællingsprojekt. På baggrund heraf kan vi med stor sikkerhed udtale os om arternes fremgang og tilbagegang igennem årerne. Vinterfugletællingerne fortæller os i særlig grad, hvordan ynglesæsonen har været både hvad angår vores hjemlige standfugle, men også for vores nordfra kommende vintergæster. En rask vandretur i vinterlandskabet med et meningsfyldt formål, skulle man tro appellerede til rigtig mange DOF’ere. Men se på kortet over fordelingen af ruter i hele landet. Af ialt 327 ligger de 14 i Nordjylland. Se dem her.

Er vi Nordjyder bare for magelige, eller har vi ikke gjort nok for at agitere for sagen. Lad dette være en opfordring til at være med. Du kan endnu nå at tilmelde dig. Gå ind på DOF hjemmeside under projekter og læs hvordan du kommer i gang.
Du kan finde projektet her.