På den tid af året, i februar

DSC_5459 (2)Det er den sidste vintermåned i denne vinter. Vinter!? Den har klimaforandringerne afskaffet. Det er nærmest hver uge meteorologer kan vise grafer over, hvor hurtigt det nu går med temperaturstigningerne over hele kloden, og det går, synes jeg, uhyggeligt for ikke at sige skræmmende, stærkt.

Klimaet spiller naturligvis ind på fuglelivet. For 25 år siden ville vi fugleinteresserede lige nu gå og glæde os til at se de første Viber og Lærker vende tilbage fra vinterkvarterene. Viben har været i Nordjylland hele denne vinter, nogle få Lærker sandsynligvis også, selv om jeg ikke har set dem lokalt her omkring. Stærene var også en forårsbebuder for 25 år siden. Dem er der, som jeg skrev om i januar, over 20.000 af i vores lokalområde. 10.000 i Vester Hassing, og jeg ved at der også er store overnatningsflokke i Lille Vildmose og en mindre flok i Øster Ådal i Aalborg. Jeg tror de samles til overnatning i flere lokale områder med rørskov i Aalborg kommune.

P2230004_edited-1

Der er andre fugle, som overvintrer i vores landsdel, som et resultat af klimaforandringerne. Sangsvanerne har der altid været flokke af, også for 25 år siden. Men der er mange flere nu. De, der især er kommet flere af, er af Gåsearterne. Grågåsen var for 25 år siden den almindelige gås at finde i Nordjylland. I antal er den nu overhalet af især den Kortnæbede gås. Dels er den gået frem i antal, dels er den blevet her vinteren over, som de efterfølgende arter også er. Inden for de sidste 10 år er Bramgåsen kommet til. Den er også gået meget frem i antal. Og inden for de sidste 3 til 4 år er Blisgåsen begyndt at dukke mere talrigt op. Den synes jeg er en meget smuk gås og kendes ret let fra de andre arter, med sin sortstribet bug og hvide ring omkring næbroden. Der er to arter mere, der skal med i denne fortælling om gæs heromkring: Canadagåsen og Sædgåsen. Canadagåsen ser du typisk nord for Limfjorden, feks. i Store Vildmose og Hjallerup, Try og Bolle enge. Sædgåsen skal du til Lille Vildmose for at se. Den findes sjældent nord for Limfjorden.

DSC_5618 (2)I gamle dage gik de fleste gæs på engene og spiste græs. Det har også forandret sig. Dels fordi der dengang var udbredte strandenge, der nu er forsvundet, dels fordi gæssene har ændret kostvaner, og i dag i langt højere grad spiser affaldskorn, kartofler, der har fået lidt frost, samt vinterafgrøder. Det er naturligvis ikke noget landmændene sætter pris på, og i år med den meget våde vinter, kan det være særdeles problematisk for landmændene. Alle disse gæs havde deres vinterkvarter fra Vadehavet og sydover til Kanalegnene, men bliver nu i Nordjylland.

Gæs og svaner flyver lige som Stærene til overnatningspladser for natten. Nogle flyver ud til Kattegatkysten, andre til Limfjorden eller Ulvedybet og til de vandfyldte gravebaner i Lille Vildmose. Sådan er det ikke helt i år. Mange bliver stående på markerne rundt omkring i landskabet natten over. Der er så meget vand, at ræven ikke vil ud i det for at få en gås til aftens- eller natmad.

DSC_9746 a

Men inden for de næste to til tre måneder er langt de fleste gæs og svaner væk igen. Deres tur går til det nordlige Skandinavien, Svalbard, Grønland og Sibirien. Har du fået lyst til at møde nogle af de mange fugle, kan jeg anbefale at tage ud til de nævnte lokaliteter. De er ikke svære at finde.

Tekst: Svend Erik Mikkelsen
Fotos: Svend Erik Mikkelsen og Børge Søndergård