Ørnens Dag i Lille Vildmose

Ørnens dag i Lille Vildmose blev et hidtil uset tilløbsstykke. Vi regner med 500 personer har aflagt mosen et besøg for at få ørnene at se. De fleste tog ikke skuffede hjem. Ørnene viste sig fra deres bedste side. Især kongeørnene i Høstemark var meget fremme. Både set fra Rovfugletårnet, der nogle gange var mere end stopfyldt, og fra Hegnsvej var der fornem opvisning, nogle gange med hannen i den fasinerende territorialhævdelse, guirlandeflugten. Men også Toftesøtårnet trak publikum, som herfra kunne iagttage det formodentlige nye ynglepar i Tofte Skov kredsende ude over højmosen. Derimod blev mosens havørnepar kun set kortvarigt, mens de var på vej ud til kysten, sandsynligvis for at fouragere i flokkene af måger og ænder. På Vildmosecentret var der mulighed for at varme sig og få sig en varm kop kaffe og et rundstykke, sålænge lageret rakte. Stemningen var høj. Folk følte, at de havde fået noget ud af anstrengelserne.

Foto: Flemming Sørensen.