Orientering om atlas III i Frederikshavn

Onsdag den 15. januar 2014 kl. 19 afholder vi infomøde om Atlas III i Knivholt Hovedgård , Naturlokalerne , DOF Frederikshavn´s lokaler med det berømte kaffebord . Kom og hør hvad det handler om, for det er et spændende projekt.

På mødet vil der blive orienteret om atlasprojektet, der først og fremmest drejer sig om registrering af ynglefugle i kvadrater på 5 x 5 km i perioden 2014 – 2017. Har man interesse og lyst til det, er det en god grundforudsætning for at deltage i projektet.Der indgår også tre timetælleture som der vil blive fortalt nærmere om.

Thomas Vikstrøm fra atlasprojektet i DOF vil være til stede og vil fortælle om, hvad det indebærer at deltage i atlasprojektet.

Projektet er åbent for alle, og det er muligt at deltage på mange forskellige niveauer, så der er plads til både eksperten og begynderen. Vi får brug for rigtigt mange deltagere for at dække Nordjylland ind, så hold dig ikke tilbage. Vi vil som Bestyrelse, Atlaskoordinatorer og Validatorer lokalt støtte og bakke alle op, der vil deltage i projektet.

Tilmelding til atlasprojektet

Hvis du er forhindret i at møde op, vil vi opfordre dig til at reservere et kvadrat i Dofbasens atlasmodul. Du skal logge på som bruger for at komme ind i atlasmodulet.

http://www.dofbasen.dk/atlas-kvadratansvar/

Du kan læse mere om atlasprojektet her.

http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=897&Itemid=953

Hvis du gerne vil deltage i projektet, men ikke kan komme, kan du kontakte:

Svend Erik Mikkelsen  98257361 / 61607361
Henrik Møller Thomsen 98 66 62 16 / 22 53 15 76
Søren Ulrich Thomsen 40967361
Simon Sigaard Christensen 40 21 73 14