Opstarten – Feltudvalget

 

I 1966 blev Jens Kirkeby og Poul Erik Sperling enige om, at vi gerne ville have flere ekskursioner til Nordjylland.

Der var på den tid kun to afdelinger der kunne arrangere ekskursioner under DOF, det var Feltudvalget for Sjælland og Feltudvalget for Jylland og Fyn.

Vi ville derfor starte et feltudvalg for Nordjylland, og vi satte os ned en eftermiddag i vinteren 1966 og ringede rundt til ornitologer, vi kendte i Nordjylland for at få dem med i en bestyrelse.

Vi fik tilsagn fra Poul Lindhard Hansen og Olver Læssøe, de ville gerne være med. Så kendte Olver Lars Borberg, der også ville være med.

Nu ringede vi til Finn Salomonsen (formand for DOF) og forelagde ham ideen. Det gik dog ikke så let, for det betød jo at det Jyske Feltudvalg skulle afgive det nordlige Jylland, så han mente at vi måtte holde et møde med dem, og se hvad vi kunne blive enige om.

Den 2. april 1966 kørte vi 5 mand fra Nordjylland ned til møde med “Feltudvalget for Jylland” på Zoologisk Museum i Århus. Det var bl. a. med Poul Bondesen og Ernst Torp Pedersen.

Efter en times tid gik de modstræbende med til at oprette et “Nordjysk Feltudvalg”, der måtte arrangere ekskursioner og møder fra Aalborg.

Vi skulle dog stå som en underafdeling af “Feltudvalget for Jylland” i tidsskriftet (DOFT), og vores ekskursioner med videre skulle stå under de Jyskes.

Et af vores trumfkort til mødet var et brev fra Finn Salomonsen, hvor han gerne så at vi lavede flere aktiviteter i Nordjylland.

Vi tog så hjem og konstituerede os med Lars Borberg som formand.

Og vi lagde hårdt ud (måske en slags hævn), ved at lave en optælling af at de på Sjælland havde ialt 26 ekskursioner om året, så vi arrangerede 29 i Nordjylland. Så kunne de se hvad nordjyderne kunne.