Observationer fra atlaslejren

Bjarne Nielsen fra DOF Sønderjylland har efter atlaslejren lavet en meget spændende bearbejdning af de mange observationer af ynglefugle. Al tekst og materiale i det følgende er udarbejdet af Bjarne Nielsen og må ikke anvendes uden hans tilladelse.

“I det følgende vises tre pdf-filer

1. 2014 Atlas III-lejr Rækkefølge.pdf

viser alle kvadraterne i nummer-rækkefølge og alle arterne i Euring-rækkefølge.

I højre side :

Antal kvadrater viser i hvor mange kvadrater, at arterne er registreret.

Antal “Sikker” viser i hvor mange kvadrater, at arterne er registreret som sikkert ynglende.

Antal “Sandsynlig”og Antal “Mulig” tilsvarende for sandsynligt og muligt ynglende.

Fundet i % af kvadrater viser i hvor mange procent af samtlige 34 kvadrater, at arterne er registreret.

De sidste tre kolonnner tilsvarende for henh. sikkert, sandsynligt og muligt ynglende.

Nederst :

Antal arter viser hvor mange arter, der er set i kvadraterne.

Antal “Sikker” viser, hvor mange sikre ynglearter, der er set i kvadraterne.

Antal “Sandsynlig” og Antal “Mulig” tilsvarende for sandsynligt og muligt ynglende arter.

% “Sikker”viser, hvor mange procent af de registrerede arter i kvadraterne, der er sikre ynglearter.

% “Sandsynlig” og % “Mulig” tilsvarende for sandsynligt og muligt ynglende arter.

De to nederste “kasser” viser, hvem der stod for registreringen i de respektive kvadrater i forbindelse med lejren.

 

2. 2014 Atlas III-lejr StørstMindst.pdf

viser de samme data sorteret på en anden måde.

Kvadraterne vises med det kvadrat først, hvor der er set flest arter.

Antallet af arter fremgår nederst af rækken Antal arter.

Hvis der er registreret lige mange arter i to kvadrater, står det kvadrat først, hvor der er flest sikre ynglearter.

Arterne er sorteret således, at den art der er set i flest kvadrater står øverst.

Antallet af kvadrater fremgår af kolonnen Antal kvadrater i højre side.

Hvis to eller flere arter er registreret i lige mange kvadrater, står den art først, som er sikkert ynglende i flest kvadrater.

3. 2014 Arter pr kvadrat kort.pdf

viser de 34 undersøgte kvadrater med nummer samt antal arter registreret i kvadratet.

Håber, at I får fornøjelse af at se listerne og kortet.

Hvis nogen skulle have lyst til at bruge noget af materialet, er I selvfølgelig velkommen – dog med behørig angivelse af kilden 😉

Bjarne Nielsen