Nyt udvalg for seniorer i Nordjylland.

Gråmejserne.

Foto: Hans Henrik Larsen.

Til Seniorer i DOF-Nordjylland

I lighed med andre lokalafdelinger (f.eks. Vestjylland og Nordvestjylland) hvor der afholdes ture specielt for seniorer, er vi nogle stykker, der har taget initiativ til at gøre det samme i Nordjylland. Vore arrangementer vil blive annonceret sammen med DOF-Nordjyllands øvrige ture/møder under rubrikken GRÅMEJSERNE i Fugle & Natur og på lokalafdelingens hjemmeside www.dofnord.dk.

Turene henvender sig som nævnt især til seniorer og afholdes på hverdagene mandag-torsdag med, i de fleste tilfælde, start kl. 10 og varighed på 4-5 timer. I første omgang bliver der tale om ture i privatbiler, men der kan senere blive tale om heldagsture evt. med fællestransport i bus. Vi forestiller os ture, der afvikles i roligt tempo, hvor der lægges vægt på det sociale samvær, udveksling af oplevelser og samtaler blandt deltagerne. Oplevelser med fugle har naturligvis høj prioritet, men det er ikke et mål at se mange arter eller sjældenheder, ligesom der også skal være plads til at nyde andre elementer i naturen som planter og dyr m.m. Undervejs skal vi have en frokostpause. Vi vil prøve at finde passende steder til pausen, måske med mulighed for at sidde indendørs.

Vi har sendt denne information til personer som vi kender og tror vil være interesseret i at deltage i seniorturene.

De første seniorture når ikke at blive annonceret i Fugle & Natur, men en omtale kan ses på lokalafdelingens hjemmeside www.dofnord.dk. Der er tale om en tur den 4/10 til Vejlerne og den 5/11 til Lille Vildmose.

Hvis du ønsker, at få turprogrammet  tilsendt i fremtiden, skal du sende din mail adresse og ønsket til:  tsc.vib@mail.tele.dk.

Hvis du vil vide mere om turene eller foreslå nye ture, så kontakt en fra seniorudvalget “Gråmejserne”:

Poul Erik Sperling. Tlf.: 20 28 44 05. Mail: pes@vildtfarmnord.dk.
Tscherning Clausen. Tlf.: 98 31 73 54. Mail: tsc.vib@mail.tele.dk.
Svend Erik Mikkelsen. Tlf.: 61 60 73 61. Mail: svemik45@hotmail.com