NYT STORT FELTPROJEKT I DOF – og du kan være med !

Stinne_tv

AFLYST – INFOMØDET, som omtales herunder, er aflyst pga. af CORONO situationen.

Aage V. Jensen Naturfond har midt i januar 2020 bevilget midler til fire års forbedring og videreudvikling af DOF’s Punkttællingsprogram.

Projektet indeholder bl.a. følgende elementer:

a) Indførelse af helt nye, såkaldte spontantællinger, hvor enhver selv kan vælge tid og sted – i et fastlagt kvadratnet – for en tælling på fem minutter, som ikke behøver gentagelse. Der vil blive udviklet en app til brug herfor, men tællingerne vil også kunne indtastes på pc mv. Spontantællingerne skal bl.a. bruges til løbende at skaffe let tilgængelig viden om de almindelige fuglearters bestandsudvikling og til at sammenligne metoden med de eksisterende punkttællinger.

b) Afprøvning af soundscape-undersøgelser, dvs. automatiske lydoptagelser som supplement til de klassiske optællingsmetoder. Dette udføres primært af projektledelsen.

 

c) Igangsættelse af flere klassiske/almindelige punkttællingsruter, især i landbrugslandet og om natten.

d) Indførelse af en tredje, årlig punkttælling, nærmere bestemt i det tidlige forår for at dække standfuglene og kortdistancetrækfuglene bedre.

e) Undersøgelser af betydningen af høretab hos ældre punkttællere, da dette har vist sig at være et problem i forbindelse med dækningen af i hvert fald enkelte arter som fx fuglekonge.

Der vil i løbet af 2020 blive afholdt arrangementer i alle lokalafdelingerne i anledning af det nye projekt. I DOF Nordjylland afholdes arrangementet den 24. marts. Se detaljer for arrangementet herunder.

Spørgsmål om projektet er velkomne – skriv til den organisatoriske projektleder, Thomas Vikstrøm, på thomas.vikstroem@dof.dk

SEM_Atlaslejr_3

Infomøde om punkttælling med Rold Skov Gruppen tir. 24/3, kl. 14. Mødested Risevej 3, 9520 Skørping.

Punkttælling –  hvad er det? Det er en metode til at registrere Danmarks fugle i det danske landskab!
Er jeg dygtig nok til det? Uanset om du er ny eller erfaren fuglekigger, så kom og vær med, om ikke andet, så for hyggens skyld!

Hvorfor er det interessant, og nytter det noget at registrere alle de almindelige fuglearter?
Er det nyttigt arbejde, og hvem kan bruge registreringerne?

Se dette, og meget mere, kan du blive klogere på ved at deltage i et informationsmøde om punkttælling på Søbakken i Rold Skov.
Alle medlemmer af DOF er meget velkomne!

SEM_Atlaslejr_1

PROGRAM:
Kl. 14. Vi mødes på Risevej 3 sammen med Thomas Vikstrøm og Daniel Palm Eskildsen fra Fuglenes Hus.
Herfra går vi en tur i Skindbjerglund og Rise Skov. Turen forventes at tage 2½ – 3 timer.

Kl. 18.00 spiser vi aftensmad på Søbakken, Madum Søvej 31, 9510 Arden

Kl. 19.00 vil Thomas og Daniel give et oplæg med en efterfølgende demonstration og en snak om programmet.

I løbet af aftenen vil der være kaffe/te og brød.

HUSK:
Eftermiddagsturen: Kikkert, eftermiddagskaffe, fodtøj til vådt føre.
Infomøde aften: Notesblok, blyant.

BEMÆRK dels at det er vigtigt med tilmelding, og dels at man kan deltage fra starten eller først støde til infomødet kl. 19.00. Skriv det blot ved tilmelding til Gitte Holm på sms 2175 4868.

VIGTIGT! Tilmelding er nødvendig af hensyn til maden.
Arrangementet er gratis.

Vi håber, I får lyst til at deltage i mødet. Vi mangler punkttællinger i Nordjylland set i forhold til andre steder i landet.

Med venlig hilsen
Henrik Møller Thomsen, Svend Erik Mikkelsen og Gitte Holm