Nyt fugletårn

Skov og Naturstyrelsen har opsat et nyt fugletårn i Grishøjgård Krat. Tårnet er beliggende på Manna Mosevej i Brønderslev Kommune.
Som det ses på billedet er gangbroen ikke færdiggjort. Mon ikke det sker til foråret så vi igen kan nyde de rastende traner i området.

Foto: Vagn Gjerløv.