Nyt fra caretakerprojektet

Der er i forbindelse med caretakerprojektet netop udsendt følgende opfordring til at deltage i optællinger.

Vi skal minde om at

Sensommeren generelt er optællingstid for skarv

Efteråret generelt er optællingstid for sildemåge

· September generelt er optællingstid for krikand og skeand

· Medio september generelt er optællingstid for grågås på lokaliteter uden jagt

· Omkring 1. oktober generelt er optællingstid for lysbuget knortegås

· 6.-7. oktober 2012 er der landsdækkende optælling af lysbuget knortegås inkl. ynglesucces (angivelse af ungeandel i flokkene) samt af svømmeænder og taffeland, alt koordineret af Institut for Bioscience. Alle caretakere opfordres til at bidrage med optællinger og indtastninger i DOFbasen

· Oktober generelt er optællingstid for pibeand, spidsand, strandskade, alm. ryle, stormmåge, svartbag, sølvmåge og dværgmåge

· Oktober-november generelt er optællingstid for lomvie

· Omkring 1. november er optællingstid for pibesvane

NB! Husk at lokale forhold kan betyde at en arts forekomst på en række lokaliteter topper på et andet tidspunkt end hvad der gælder på landsplan.