Nye bøger i Fuglebiblioteket

Følgende bøger er kommet til DOF-Nords fuglebibliotek i sidste måned:

biblioteket 2015 aug 011Where to watch birds in Spain, der er to bind, den ene om det nordlige og østlige Spanien og den anden om det sydlige og vestlige Spanien.
Det er store bøger med mange kort og fotos.

Fugleøen Vigsø i Odense Fjord.
I september 2013 besøgte 15 kunstnere fra Natur og Miljø gruppen øjen i en uge, hvor de boede på naturskolen.
Deres arbejder er der kommet en meget flot bog ud af med mange akvareller og tegninger.
Det er fugletegnere som eks. Niels Peter Andersen, Jens Frimer Andersen og Trine Theut.

Birds, Mammals and Reptiles of the Galapagos Islands.
Det er en fotoguide, først med et afsnit omkring øerne og landskaberne.
Hovedafsnittet er en gennemgang af øernes dyreliv, med de mange endemiske arter.

A birdwatchers guide to Turkey.
Lille handy bog om fuglelokaliteter i Tyrkiet med tegnede kort over lokaliteterne.

Rovfugle i felten.
Den helt nye udgave af Klaus Malling Olsen og Carl Christian Toftes bog til bestemmelse af rovfuglene i Europa.

Alle bøger kan lånes på DOF-Nords bibliotek i Golfhuset.