Nu skal vi rigtig i gang med Skagen Fuglestations Venner

Skagen_graa_fyr_lys_i_vinduerKære venner

Efter mere end et års usikkerheder om hvornår det store nye center i Skagen ville være færdigt til at holde indvielse, hvor også aktiviteterne for Skagen Fuglefestival og den nye forening Skagen Fuglestations Venner (SkafVen) er blevet holdt hen, er det nu tiden til at løfte sløret og få aktiveret energien i Skagen.

Først Fuglefestivalen:
Vi gennemfører fuglefestivalen i bededagsferien – 12. til 14. maj 2017.
Programmet kommer formentlig til at afspejle det kendte, men vi har været nødt til lige at holde planlægningen lidt tilbage, da vi ikke kendte datoen for den officielle indvielse. DET GØR VI NU, OG DET BLIVER 12. MAJ.  Som arrangører af festivalen bliver det næsten ikke større, når den falder sammen med indvielsen af det center, vi alle har kæmpet for – og fulgt udviklingen af tæt  – igennem de seneste år.

Så sæt kryds i kalenderen 12. til 14. maj.

Klaus_Malling_Flagbakken.jpg

Så til SkafVen:
Foreningen har ”ligget i dvale” i 2016. Da alt omkring centret blev forsinket et år (det var oprindelig meningen at det skulle indvies i maj 2016), måtte vi også koncentrere energien om centret og arbejdsgruppen for Skagen Fuglestation i 2016 og dermed vente med at fylde brændstof på tanken til vores nye forening.
Derfor gennemførte vi ikke en generalforsamling i 2016, da bestyrelsen fandt, at det ville være lidt spild af tid.

Men nu er det tiden!

Generalforsamlingen bliver afholdt lørdag den 18. februar 2017 kl. 12.
Det bliver i Naturstyrelsens lokale på Sct Laurentiivej.
Du kan tilmelde dig generalforsamlingen ved at sende mig en mail – kurt@alfa-web.dk med din tilmelding.

Skagen_Fuglefestival_2015På generalforsamlingen vil vi ud over de faste punkter også fremlægge foreningens vedtægter til godkendelse. Vi har været nødt til at skrive nye vedtægter, da det efter den stiftende generalforsamling er besluttet i samarbejde med DOF, at foreningen skal være selvstændig og dermed søge om godkendelse som sådan under Folkeoplysningsloven – Frederikshavn Kommune.

For at deltage i generalforsamlingen skal du melde dig ind og betale kontingent for 2017.
Også medlemshvervningen har vi ventet med at sætte i gang, fordi vi blandt andet skulle have en godkendt bankkonto. Det er nu på plads, så du kan betale kontingent/melde dig ind i foreningen som følger:

Send en mail til kurt@alfa-web.dk med dine personoplysninger (navn, adresse, postnummer og telefonnummer).
Indbetalt kontingentet på 100 kr. for 2017 til konto 9236 4575900955, SparNord.
Så snart mail og indbetaling er modtaget, vil du få en bekræftelse på dit medlemskab på mail. Du vil automatisk blive registreret til at modtage nyhedsmails fra SkafVen.

DU skal da være med, ikke? Nu har vi endelig fået en fuglestation, og den for brug for alle de venner og al den opbakning, vi kan mønstre. Gennem SkafVen kan du bidrage økonomisk og du kan blive en direkte aktiv hjælper i fuglestationsarbejdet.

Vi ses i Skagen!

Tekst: Kurt Rasmussen, formand  for SkafVen