Nordjysk ynglefund af Biæder

Af Hans Christophersen

bi1I forbindelse med klimaforandringer har snakken flere gange gået på, hvilke fuglearter man måske kunne forvente ville indvandre til landet pga et mildere klima. En af disse er Biæder. Den ynglede senest i Nordjylland i 2008 nær Brovst (Flensted Jensen og Stubgaard 2009). Inden for de seneste 20 år har den endvidere ynglet ved Røsnæs på Sjælland i årene 1998-2001 og senest nær Rødekro i Sønderjylland siden 2011 (Nyegaard m.fl. 2014).

I Nordjylland iagttages arten årligt, men det drejer sig i næste alle tilfælde om fugle på forlænget træk, som oftest bliver iagttaget ved Skagen i maj/juni. I år således iagttagelser i foråret fra Skagen af enkeltfugle i perioden 7/5 til 12/6 foruden iagttagelser fra Hulsig, Gjøl og Sletten mellem Rødhus og Blokhus.

Imidlertid besøger Jan Tøttrup nordjyske grusgrave for at registrere Stor Hornugle omkring 1/6, og ved et besøg i en grusgrav i Himmerland ser han i denne forbindelse to Biædere. Da han ikke har tid til at følge op på observationen, kontakter han undertegnede. Jeg besøger herefter lokaliteten og ser tre Biædere. Jeg kontakter den lokale Atlas-koordinator og et par andre lokale ornitologer, der efterfølgende alle ser fuglene på lokaliteten. De to af fuglene ses parre sig og fødeaflevering ses efterfølgende flere gange. Efter 19/6 ses kun to fugle i området. Jeg tager herefter kontakt til lokale ejere, herunder en lokal jagtforening og informerer dem om situationen. Ligeledes kontaktes det lokale bi2skovdistrikt, DOFNord samt DOF ved

KnudFlensted. De sidstnævnte for blandt andet at diskutere muligheden for at åbne op for information om fundet, så andre også kan få mulighed for at nyde fuglene.

Problemet er imidlertid, at vi ikke kan få styr på, hvor fuglene evt vil yngle, hvilket ellers kunne give os mulighed for at lave en form for besøgsvejledning/guidning. Sidst i juni viser det sig, at fuglene ikke har valgt de forventede skrænter, men i stedet en jordbunke, som er placeret, hvor alle besøgende naturligt vil opholde sig. Derfor vurderer vi, at det ikke vil være gavnligt for Biæderne at offentliggøre lokaliteten for et større publikum.

 

bi3

I løbet af juli bliver det klart, at fuglene har ”gang i noget”, idet de gentagne gange flyver med føde til den omtalte jordbunke, hvor de har et hul – nær nogle Digesvaler i øvrigt. Forventningen om, at der er unger er bestemt tilstede. Desværre sker der det, at det ved besøg 29/7 viser sig, at en uvidende person har læsset jord af ved jordbunken og foran Biædernes ynglehul. Fuglene er forsvundet. Utrolig ærgerligt, men der er ikke andet at gøre end at håbe på, at de vender tilbage næste år.

Litteratur:
Flensted Jensen, Ejner og Jørgen Stubgaard 2009: Biæder yngler i Han Herred 2008. I ”Fugle og Dyr i Nordjylland 2008”.

Nyegaard, Timme m.fl. 2014: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark (DATSY). Biæder (Magnus Bang Hansen).

Billeder: John Brask og Hans Christophersen