Nordjyllands Fugle 2015 er klar

Nordjyllands Fugle 2015 ligger klar samtidig med afviklingen af Skagen Fuglefestival.

Nordjyllands Fugle 2015_forside      Nordjyllands Fugle 2015_opslag26-27

Den nye og eneste tilbageværende trykte regionsrapport i Danmark adskiller sig væsentligt fra de foregående års rapporter. Artsbehandlingen er blevet reduceret til at omhandle ca. 2/3 af arterne set i Nordjylland 2015. Formålet er at fokusere mere på arter, som er fåtallige, eller hvor forekomsten i Nordjylland er vigtig samt ikke mindst for at give plads til spændende artikler, hvor af der i den kommende rapport er spændende læsning om bl.a. Kongeørn og GPS, Jagtfalk, Sædgås og Kortnæbbet Gås, Hirsholmene foruden årsrapporter fra Skagen, Vejlerne, Lille Vildmose, SØ-Vendsyssel og ikke at forglemme en artikel om fuglene i Rold Skov for 125 år siden.

Rapporten er på 160 sider og prisen er uændret 160 kr.

Tekst: Hans Christophersen
Foto: Jørgen Peter Kjeldsen