Nordjyllands Fugle 2013

Nord_fugle_hp_1

Foto: Henrik Pedersen

Nordjyllands Fugle 2013

Nordjyllands Fugle opstod oprindeligt i 1960’erne med Nordjysk Ornitologisk Kartotek, og er i dag en af de få tilbageværende lokale fuglerapporter med årlig udgivelse. Rapporten havde i 2011 40 års jubilæum, men da rapporten de første år udkom halvårligt, så er rapporten fra 2013 er nr. 50.

Den første del af årets rapport indeholder en række artikler om aktuelle emner i den nordjyske natur – eksempelvis er der artikler om spændende fuglelokaliteter ved Hirtshals, udbredelse af duehøg i Vendsyssel, et artsportræt af Hortulanen, en artikel om de ynglende hav- og kongeørne, der har et enestående og sjældent godt naboskab i Nordjylland, en status for forekomst af skovmåren med mere. Den andel halvdel er en gennemgang af alle de fuglearter, der er truffet. Der er også en omtale af forekomsten af sommerfugle og pattedyr.

Nord_fugle_hp_2

Foto: Henrik Pedersen

På hjemmesiden www.nordjyllandsfugle.dk bliver løbende bragt aktuelle artikler om Nordjyllands Fugle. Der kan også her findes de artikler, der har været bragt i de seneste årgange af Nordjyllands Fugle. På hjemmesiden findes også en oversigt over observationer af sjældne arter i landsdelen. Som det nyeste bliver på www.nordjyllandsfugle.dk hvert kvartal præsenteret en nordjysk feltnyt, der er en beskrivelse af de foregående 3 måneders højdepunkter på fuglefronten i Nord- og Nordvestjylland.

Henrik Nyrup