Nordisk Kongeørnesym – posium 2013

konge_fa

Foto: Flemming Ahlmann.

Hans Christophersen, Willy Jørgensen og Thorkild Lund deltog i dagene 11. til 13. oktober i Nordisk Kongeørnesymposium 2013 i Hjerkinn på Dovrefjeld i Norge.
Læs rapporten her.