Nerup kirkesti–på tur med Rold Skov Gruppen

Nerup1På den første sommerdag – lørdag den 1. juni – mødtes vi 7 personer fra Rold Skov gruppen ved Hjedsbæk sø for at gå en tur ad Nerup kirkesti. Vejret var letskyet og lunt, og der var ikke for meget vind, så det var perfekt vejr til en fugletur. Allerede inden vi begyndte at gå, havde vi hørt eller set 8 arter inklusiv knopsvaner på søen med 4 halvstore unger.

Den første del af turen gik langs asfaltveje for at komme hen til begyndelsen af sporet, men også her hørte og så vi mange forskellige fugle. Da vi kom ind på sporet, var det natur resten af vejen. Turen førte os rundt i et meget afvekslende dal-landskab med så forskellige typer natur som plantage, løvskov, ellesump, tilgroede tørvegrave, eng, mose, overdrev og vandløb. Sporet er en blanding af grusvej, asfaltvej, skovsti og græsspor, og kan nogle steder være ujævnt og lidt mudret.

Vi havde håbet at være så heldige at høre nattergal, og forventningerne blev absolut indfriet, for vi hørte ikke alene smuk nattergalesang, vi hørte hele 3 nattergale på turen! Den flotteste sang hørte vi fra den nu tilgroede Nerup Sø. Vi hørte også mange forskellige sangere, samt både hørte og så gøgen. Ynglende stær så vi desværre ikke, men vi kom forbi et hul med Stor Flagspætte unger, der kaldte på mad.

Nerup2

Ude på engen hørte vi engpiber, og inde i skoven hørte vi skovsanger og sortmejse. Vi holdt kaffepause på en åben plads med borde og bænke, hvor vi hyggede os og holdt øje med fuglelivet omkring os. Tilbage ved søerne så vi fiskehejre, grønbenet rørhøne og rørspurv. 

Vi nåede op på i alt 41 forskellige arter på turen, og alle var enige om, at det var en fin tur i et varieret landskab, og at turen bestemt kan anbefales til de, der ikke kunne være med. Det blev endda foreslået at gentage turen næste år ved samme tid!

Artsliste:
Knopsvane med unger, stær, ringdue, munk, krage, råge, gærdesmutte, gransanger, solsort, skovspurv, gøg, landsvale, løvsanger, sølvmåge, blåmejse, tornsanger, husskade, musvit, bomlærke, sanglærke, gulspurv, fasan, nattergal, sangdrossel, bysvale, fiskehejre, bogfinke, sumpmejse, stor flagspætte med unger, fuglekonge, rødhals, engpiber m sangflugt, havesanger, skovsanger, musvåge, sortmejse, grønirisk, grønbenet rørhøne, rørspurv, hvid vipstjert, gråand.

Tekst og fotos: Pia Brandt Andersen