Nekrolog: Børge Søndergård

Vi har mistet Børge Søndergård

Det er med stor sorg vi har set den 3 december, at Børge Søndergård er død.

Børge blev medlem af DOF i august 2003. Da var han stadig på arbejdsmarkedet, så det var nogle år senere, da han nærmede sig pensionsalderen, at han dukkede op og ville yde en indsats for fugle og natursagen og snart også ved at stille op til bestyrelsen i DOF Nordjylland. Den blev han valgt til i 2015, og han genopstillede ikke i år.

Børge havde masser af energi og lyst til at deltage i arbejdet og viste sig hurtigt klar til at påtage sig forskellige roller. Han var liv og sjæl i DOFs deltagelse i Naturmødet i Hirtshals, han deltog i Grønt råd i Hjørring kommune og i bestyrelsen påtog han sig referentopgaven. Børge var fantastisk til at lave gode velbeskrevne referater. Han lavede hjemmeside og Facebook-gruppe, og han fik masser af venner i hele DOF, hvor han også blev valgt til bestyrelsen for Skagen Fuglestation og deltog i repræsentantskabsmøder.

Hans sans for organisation, konstruktiv tænkning og struktur og hans evne til kontakt med mennesker har vi nydt megen glæde af i DOF Nordjylland. Når et menneske dør, lukker et bibliotek, og Børges bibliotek var stort og rigt.

I alt det Børge gik ind i af foreningsarbejde lagde han en sublim arbejdsindsats og et meget stort engagement, samtidig med han arbejdede ihærdigt for at lære den store fugleverden at kende. Kort og godt: Der var liv i og omkring Børge.

Vi vil savne ham, ikke bare for alt det, han gjorde, men for den han var, og vi vil tænke tilbage på vores mange gode timer med ham

Det er på en måde ufatteligt og mærkeligt, at Børge ikke er her mere iblandt os. Selv om han havde trukket sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet, var han alligevel stadig med hos os, selvfølgelig fordi han satte et stort så aftryk med sin indsats. Ære være hans minde.

På vegne af bestyrelsen i DOF Nordjylland

Svend Erik Mikkelsen og Anni Guldberg Madsen