Naturnationalpark i Rold Skov

Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord, Danmarks Naturfredningsforening Rebild og Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland skal hermed varmt anbefale, at der udpeges en naturnationalpark i Rold Skov.

En naturnationalpark i Rold Skov vil markere begyndelsen på en ny og spændende måde at lave naturforvaltning på i Danmark, som i vores øjne er helt afgørende for at vende den negative udvikling for vores biodiversitet. En naturnationalpark i Rold Skov vil være første skridt i retning af at udvikle et stort og sammenhængende naturområde af national betydning i Himmerland. Et naturområde som på sigt kan udvides og suppleres med både offentlige og private naboarealer, hvor det er muligt. På lang sigt vil en naturnationalpark blive et stærkt brand for vores lokalområde og forventes at få meget stor positiv værdi både for os som lokale brugere og for turister. Endelig ser vi frem til en grundig inddragende proces, hvor der bliver lejlighed til at inddrage lokale hensyn i den endelige udformning af naturnationalparken.

Læs det fælles høringssvar i sin helhed her