Mosehornugle

Havde fået et tip om at der stadig var Mosehornugle ved vejen ned til Jerup strand.
Efter arbejde gik turen til Jerup strand og ganske rigtigt, allerede inden vi var nået ned til parkeringspladsen
havde vi den første fouragerende Mosehornugle på højre side af bilen.
Lidt senere var der to  Mosehornugle i luften på en gang.
Mosehornuglerne fouragerer især mellem Toiletbygningen og Jerup by.

Tekst og foto: Hans Henrik Larsen.