Mini Atlaslejr

atlas1I vinter besluttede vi to atlaskoordinatorer at afholde en mini atlaslejr i Nordjylland, da man fra projektledelsen side besluttede, at næste store atlaslejr blev placeret på Lolland. Vi fik dog bevilliget midler til at afholde en mini atlaslejr i vores landsdel. Da vi har landets største arealmæssige område, mente vi at det var vigtigt at få dækket en venstre flanke af. D. v. s. at få dækket de mange ledige kvadrater i Hanherred, primært Jammerbugt kommune. Det centrale Vendsyssel står så stadig åbent, så der er ”plads” til endnu en lejr i vores region, hvis ikke det område dækkes i løbet af denne sæson. Det går dog langsomt den rigtige vej, men der er også mange ledige kvadrater at dække endnu.

atlas2Vores lejr i år blev lagt midt i maj, i dagene 19 til 22 maj. Vi fik tilmelding fra i alt 13 personer. Det var ikke fuldt hold alle dage. Der var 3 nye deltagere, som var med som føl, som opfylder et af projekters mål: Nemlig at nye medlemmer bliver kommende aktive medlemmer, f.eks. til punkttællingsprojektet. Det var primært nordjyske deltagere, men 3 fra Dof Sønderjylland og en fra Nordvestjylland deltog også. Herligt at mødes og samarbejde på tværs af Jylland i det mindste.

Vi havde, som ved de tidligere afholdte lejre, udvalgt de kvadrater vi fandt vigtig at få dækket. Der var observationer fra de fleste kvadrater i forvejen, men der var mulighed for både at finde manglede arter, – samt at opgradere langt de fleste arter. På atlaslejre afholdt indtil nu ligger resultatet for tællingerne på omkring 50 arter i kvadraterne. Vi opnåede det samme resultat på denne lejr. Dette resultat må siges at være meget tilfredsstillende, da vejret for en gangs skyld, ikke helt var på vores side under hele lejren.

atlas3Der er til dato indtastet 580 obs. under lejren fordelt over 19 ledige kvadrater i Nordjylland og et enkelt ledigt kvadrat i DOF Nordvestjylland. Vi fik gået i alt 16 timetælleture i mange forskellige biotoper. Lige fra at gå noget af turen over Aggersundbroen til skov, agerland, strandeng, by og i klitten langs stranden. De meget forskellige biotoper giver naturligvis en pæn artsrigdom. Der blev fundet en del arter, enten på rede eller med nyudfløjne unger, og blandt de lidt mere specielle arter noteredes bl.a. Lille Præstekrave, Rørdrum, Ravn, Vagtel og Storspove. Rørhøg, Sydlig Blåhals, og Sortstrubet Bynkefugl er alle nye ynglearter i Atlas III i det dækkede område, og alle tre arter blev fundet på lejren. Der er frem og tilbagegange for arter som nogenlunde følger tendensen i det øvrige land.

atlas4Specielt kan man se at Gul Vipstjert klarer sig godt i egnen omkring Limfjorden, og den blev fundet i 9 kvadrater. Den er ramt af det forhold, at strandengene er forsvundet, men inden for de sidste 10 år har de etableret sig i randen af agerlandsbiotoper typisk langs kanaler/grøfter og har derfor holdt stand, i og omkring Limfjordsegnen. Den ses både i raps- og kornmarker. Den er fundet på denne Atlaslejrlejr på agerlandsbiotoper, hvor der aldrig har været strandeng, f.eks i kvadratet DC 89. Det er altid en dejlig art at møde, men trist at den nu pludselig er blevet indikator for kedeligt landbrugsland, hvor den tidligere var de ekstensivt dyrkede enges fugl.

En positiv oplevelse om Stæren skal også fortælles. I kvadrat DC89 Saltum var der utrolig mange ynglende Stære. Forklaringen atlas5må ligge i, at øst og sydøst for byen er der nogle flotte og dybe slugter, som bliver afgræsset af kør, heste og får. Herfra valfartede Stærene frem og tilbage med føde til ungerne inde i byen netop i disse dage. Vi fandt det værd at gøre positiv reklame for det og udråbte Saltum by som Danmarks Stæreby. En lokal ugeavis bragte historien, både om Atlasprojektet og om Stærene.

Vi har i artiklen opfordret folk til at henvende sig, hvis de mener at have kendskab til usædvanlige ynglefugle. Vi havde tidligere på foråret en artikel i Nordjyske Stifttidende om Atlasprojektet. Da opfordrede vi også folk til at melde, hvis de havde kendskab til sikre ynglefugle. Den gav 8 ukendte – og 2 til opgradering – Tårnfalke i landsdelen.

Undertegnede er meget tilfredse med det vi nåede på vores mini-atlaslejr. Ikke mindst tilfredse med at en pæn gruppe bakker op. Det at arbejde sammen på kryds og tværs af køn, alder og forskellige egne af landet er inspirerende og lærerigt. Nogle deltagere er begyndt at frygte det tomrum der kan opleves når projektet slutter.

Henrik Møller Thomsen Svend Erik Mikkelsen