Mange Fjeldvåger i Nordjylland

En kort søgning på DOFbasen viser, at der er kommet usædvanlig mange Fjeldvåger til landet de seneste uger. Her i Nordjylland blev der blandt andet registreret 35 indtrækkende fugle fra Batterivej i Skagen. I vores nordiske nabolande beretter man om, at der har været et lemmingår, og at det skulle være årsagen til de store forekomster. Mange ses nu omkring i landskabet “muse” efter smågnavere. Til forskel fra vores hjemlige Musvåge, kan den “muse” flere minutter af gangen. Lille Vildmose er værd at besøge, hvis man vil se Fjeldvåger. I dag søndag den 23. oktober var der i mosen mindst 8 eksemplarer af denne smukke rovfugl med det karakteristiske mørke bugskjold og den hvide hale med et bredt mørkt bånd yderst.
tl.

Foto: Flemming Sørensen