Lendrup Sandø

Lendrup SandøLendrup Sandø ved Løgstør.
En af mine meste besøgte fuglesteder ved Løgstør er Lendrup Sandø. Et område med rørskov, mose, lavt vand og krat, beliggende langs Frederik den 7.’s kanal mellem Løgstør og Lendrup Sommerhuse. Man kan parkere ved Limfjordsmuseet og gå til Lendrup langs kanalen, en tur på 4,4 kilometer hver vej. Jeg besøger selv Lendrup Sandø mest i efteråret og foråret under træksæsonen, men der er fugle hele året, og ifølge DOFbasen er der registeret 97 fuglearter!
Ved lavvande, hvor fjordbunden blottes, kan der samles flere tusinde måger for at fourage. I dagens sidste lys trækker de enten videre til Borreholm ved Aggersborggård Vildtreservat eller overnatter på lokaliteten. I sensommeren, når mågerne tjekkes igennem, kan man være heldig at finde Splitterner. Den 3. september 2010 kunne hele 39 splitterner noteres i bogen, hvoraf de to var ringmærkede. Skamfuldt må jeg indrømme at middelhavssølvmåge mangler ved Lendrup Sandø, hvor den ellers ville være oplagt, men det er måske kun et spørgsmål om tid før den også kommer i notesbogen.Måger og lidt vadefugle
Der er set 17 forskellige vadefuglearter ved Lendrup Sandø, hvoraf de 6 forekommer regelmæssigt. Strandskade, som normalt ikke forekommer i større antal, kan i træktiden noteres med større flokke, med helt op til 134 strandskader i slutning af marts måned. Almindelig ryle ses i mindre tal om foråret, mens viben forekomme i større antal i efteråret. Nogle få vadefugle i mindre antal bruger Lendrup Sandø som en rastelokalitet under deres træk.
Om efteråret kan store flokke af toppet skallesluger ses i vandet lige udfor Lendrup Sandø eller Løgstør Grunde. Det største antal, jeg har registeret med teleskopet og kliktæller, er 906 toppede skalleslugere, hvoraf de 556 blev set lige ud for Lendrup Sandø på en efterårsdag i oktober 2011.
Lendrup Sandø byder altid på noget, om ikke andet så en god gåtur med flot natur. Gæs kan ofte i aftentimerne om efteråret ses Toppet Skalleslugertrække over Lendrup Sandø fra baglandet (måske Vilsted Sø) mod Vejlerne eller Aggersborggård Vildtreservat. Kragerne bruger ligeledes lokaliteten i vintermånederne som opsamlingssted, inden de trækker ind til overnatning for at holde fyraften i Christiansminde Skov ved Løgstør.

Brian Lyngsøe Nilsson, Løgstør.