Landsdækkende “Boligbirding” 2020 – skal du være med?

IMG_5507_edited-1Boligbirding – en fugledyst fra hjemmet

I 1. halvår 2019 gennemførte DOF en boligbirding med 139 deltagere fra 13 forskellige lokalafdelinger. Tilsammen registrerede deltagerne ikke mindre end 205 arter. Tilslutningen til projektet var klart større, der hvor lokalafdelingerne bakkede op og gjorde reklame. Langt de fleste deltagere syntes det var sjovt og spændende – og de fleste DOF’ere er jo oftest friske på en lille konkurrence. Boligbirding (BB) adskiller sig fra andre konkurrencer ved at være helt CO2 neutral – den er derfor velegnet til reklamering uden for DOF’s egne rækker.

Er det andet end ”skæg og ballade”? – ja projektet kan også betragtes som en fænologisk undersøgelse med registrering af ankomst på en række ”tilfældige” steder. I 2019 fangede vi ikke så mange forskelle, idet den største tilslutning kom fra DOF Vest Jylland, DOF Vestsjælland, DOF Nordsjælland og DOF København, så det blev mere en øst – vest gradient end en nord – syd. Projektet afslørede dog en række spændende forskelle. I 2019 blev der foretaget en løbende opdatering af alle tabeller, så deltagerne altid kunne se den aktuelle stilling. I alt blev der foretaget 6352 registreringer (hver art skal kun registreres 1 gang pr deltager).

IMG_9504_edited-1

 

Flotte præmier

For at stimulere interessen for projektet har DOF Vestsjællands bestyrelse besluttet at sponsorere projektet med 3 flotte præmier. De tre vindere vil få tilsendt et gavekort på 500 kr til Naturbutikken.

 

 

 

 

IMG_7262_edited-1Tilmelding og regler

Boligbirding løber fra og med 1. januar til og med 30  juni 2020 og dækker hele landet.

Reglerne for deltagelse er som følger:

1. Observationerne skal indtastes i DOFbasen.

2. Observationerne skal foretages fra boligen. Det inkluderer observationer foretaget i omgivelser nær boligen som fra haven, fra gårdspladsen eller fra altanen. Eneste krav er, at når du registrerer en fugl (art), skal du være på din matrikel.

3. Fuglene skal enten ses eller høres.

4. Der må både benyttes kikkert og teleskop.

IMG_7629_edited-1

5. Der må gerne fodres.

6. En art tæller kun en gang, selv om der ses forskellige racer. Altså er eksempelvis Sydlig og Nordlig Halemejse kun én art, og sp. registreringer tæller ikke.

7. I DOFbasen i feltet “Noter” under Turens Data (felt nr 7), skal der skrives Boligbirding, hver gang du registrerer en tur med en ny art i konkurrencen.

8. For hver ny art man ser eller hører, skal der i Noten under art fortløbende indtastes B1, B2, B3 osv. Som f.eks. Gråspurv (B1), Solsort (B2), Stor Flagspætte (B3) osv. “B” står for Boligbirding og formålet er at lette opgørelsen af resultaterne. Du behøver kun at registrerede hver art én gang.

9. Har du udsigt over flere lokaliteter fra din bolig oprettes en tur for hver lokalitet, når du registrerer dine observationer. Ser man for eksempel ud mod Gjøl Bredning fra stuen skrives de observationer i turens data som lokalitet Gjøl Bredning, og ser man ud over Gjøl By fra køkkenet, så skrives de observationer i turens data som lokalitet Gjøl By. Og der skal stadig skrives Boligbirding og fortløbende tal for de nyregistrerede arter.

IMG_9551_edited-110. Du kan komme med i konkurrencen i hele perioden, men jo før du kommer i gang jo flere arter er der mulighed for.

11. De sidste indtastninger skal være foretaget senest den 10. juli.

12. Gråsisken (Lille hhv Nordlig) er slået sammen til 1 art i dette projekt.

Tilmelding er ikke nødvendig (vi finder alle deltagere ved søgning i DOFbasen), men det vil lette vores arbejde med klargøring af skemaer/tabeller og registrering af resultaterne, hvis du oplyser følgende:

1. Navn og Lokalafdeling (hvor du deltager i konkurrencen – kunne f.eks. også være dit sommerhus)

2. DOFbase obsevatørkode, det er den du bruger, når du logger på, for eksempel 4500LBR

3. Adresse eller i hvert fald postnummer

Tilmelding sker til Lasse Braae på email: lb@rfst.dk (DOF Nordjylland har ingen lokal koordinator!) 

Deltagerne er velkomne til at få hjælp omkring brugen af DOFbasen hos den lokale DOFbase-koordinator (kan ses i DOFbasen). 

Vi ser frem til en spændende fugledyst.

Læs alt om projektet og få links til uddybende oplysninger og materiale her: http://www.dof-vestsjaelland.dk/. I venstre spalte finder du “Projekter”, vælg “Boligbirding”.

Tekst: Lasse Braae, formand for DOF Vestsjælland (lettere redigeret af Børge Søndergård)
Fotos: Børge Søndergård