Kursus i Feltornitologi – stadig ledige pladser!

Klaus_Malling_OlsenKursus i Feltornitologi –  ved Klaus Malling Olsen fre.-lør. 29/4-30/4, kl. 18.30-21.00 (fredag) og kl. 10.00-15.00 (lørdag). Sted: Fredag på Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14. Lørdag ekskursion i egne biler (aftales nærmere fredag).

DOF Nordjylland i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aalborg – Hold 16011.

Et kort og intenst kursus i hvordan du lærer nogle af forårets fugle at kende. Vi starter i Aalborg fredag aften med teori, hvor vi gennemgår nogle af de fugle, der er chance for at se på lørdagens ekskursion. Vind og vejr har stor betydning for, hvor vi tager hen. Ved “godt vejr” (gode solchancer, og gerne østlige til sydlige vinde) tager vi til Skagen for at studere trækket af rovfugle og svømmefugle samt småfugle. Hvis vejret er dårligt for træk, besøger vi i stedet Vejlerne, hvor vi ser på svømme- og vadefugle, og måske besøger vi Bulbjerg med sin koloni af Rider.

Pris: Kr. 695,- (medlemmer af DOF dog kr. 495,-). For opnåelse af rabat kun tilmelding via tlf. 98167500 / info@fuaalborg.dk.