Kursus i Feltornitologi – Klaus er tilbage i april !

Klaus_Malling_OlsenKursus i Feltornitologi ved forfatter og feltornitolog Klaus Malling Olsen, fre-lør 12-13/4. Fredag kl. 18.30- 21.00 og lørdag kl. 10.00-15.00. Mødestedsted: fredag på Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14. Lørdag ekskursion i egne biler (aftales nærmere fredag).

Et kort og intenst kursus i hvordan du lærer nogle af forårets fugle at kende. Vi starter i Aalborg fredag aften med en gennemgang af de fugle, der er chance for at se på lørdagens ekskursion. Vind og vejr har stor betydning for, hvor vi tager hen. Ved godt vejr tager vi til Skagen for at studere trækket af rovfugle, svømmefugle og småfugle. Er vejret dårligt for træk, besøger vi i stedet Vejlerne, hvor vi ser på svømme- og vadefugle, og måske besøger vi Bulbjerg med sin koloni af Rider. Pris: Kr. 795 (medlemmer af DOF dog kr. 595, kontakt Folkeuniversitet på tlf. 9816 7500 for at aftale, hvordan du får din rabat).

Arrangør: Folkeuniversitet i Aalborg i samarbejde med DOF Nordjylland.