Kongeørnesymposium 2015 i Stockholm, et kort referat.

Kongeoernesymposium_2015Den 16. og 17. oktober var fem mand fra overvågningsholdet fra Lille Vildmose: Hans Christophersen, Anton Thøger Larsen, Tscherning Clausen, Jan Tøttrup og Thorkild Lund til Nordisk Kongeørnsymposium i Stockholm. Værterne var “Kungsörn Sverige”, og deltagerantallet var 110, ikke blot fra Sverige men også fra Norge, Finland, Tyskland og England. Hans Christophersen og Jan Tøttrup havde et tre kvarters indlæg, hvor de redegjorde for den danske kongeørnesituation, forvaltning, udbredelse, fødevalg m.m.. Interessen for den lille danske kongeørnebestand er stor blandt vores nordiske naboer. Det vækker opsigt, at ørnene er så tillidsfulde, og at deres ynglesucces er så stor. Symposiet bød på mange indslag, der var med til at styrke vores faglige indsigt i overvågningstiltag, forskningstiltag, feltkendetegn o.m.a.. Vi havde fået støtte til deltagelse fra bl.a. DOF og AVJNF.

Til næste år afholdes symposiet i Finland, og vi håber på, at dansk deltagelse bliver en tilbageværende tradition. “Kungsörn Sverige” udarbejder en refererende publikation, der også vil blive lagt på nettet, formodentlig omkring nytårstide.

Tekst og foto: Thorkild Lund