Kongeørnene i Lille Vildmose

Hannen Uffe

Foto: Lars Grøn

Kongeørnene i Lille Vildmose hører til en af mosens største attraktioner. Mangen en fuglekikker vælger at lægge vejen om ad mosen for netop at få disse imponerende og smukke fugle at se. Netop i denne tid er chancerne særlig store. Ørnene står foran en ny ynglesæson, og derfor ynder de at posere på udvalgte udkiksposter for på den måde at markere deres kongerige. Den bedste udkikspost er Hegnsvej, den øst-vest gående vej i den nordlige del af mosen. Her er der gode muligheder for at få mosens “gamle” kongeørnepar at se. Mod nord har vi Høstemark Skov. Det højeste

Fie

Foto: Karsten Stæhr

sted i horisonten er en samling af høje sitkagraner. I den vestligste side står et af de højeste træer lidt for sig selv. Det bærer meget store sidegrene, man kan sammenligne det med skelettet af rødspætte. Heri holder ørnene meget af at sidde. På grund af afstanden er det dog en god idé at bruge teleskop. Først på året ses begge mager, fra omkring 1. marts kun hannen. Hunnen opholder sig da på og ved reden. Et andet yndlingtræ står en lille kilometer syd for Hegnsvej i skellet mellem græsfennerne og de gamle nu tilgroede tørvegrave i vest.
Den største oplevelse får man selvfølgelig, hvis ørnene vælger en flyvetur hen over beskueren. Kommer de tæt nok på, er det muligt at skelne Høstemark-ørnene fra hinanden. Hunnen har på alula (håndledet) en lille fremstrittende Fjer (Fie). Hannen Uden (denne) Fjer (UFfe). Kan man se dem ind i øjnene, har hannen gule øjne, mens de stadig er brune hos hunnen, og formodentlig bliver ved med at være det, hendes alder taget i betragtning (mindst 14 år).
I Tofte Skov har et nyt yngre ynglepar slået sig ned. Her er Toftesøtårnet det bedste sted at få dem at se. Endnu har de ikke gennemført en vellykket ynglesæson. Forskel i størrelsen magerne imellem er betydelig hos Tofteparret. Den største, det kan kun være hunnen, har endnu en del ungfuglekarakter i fjerdragten. Hos Høstemarkparret er hunnen kun ganske lidt større en hannen.
TL