Kommende optællinger i forbindelse med caretakerprojektet

Der er netop udsendt følgende oplysninger fra Caretakerprojektet om de mest relevante optællinger i den nærmeste fremtid.

Vinteren generelt er optællingstid for toppet lappedykker, ride og tejst

28.-29. januar 2012 er ørnetælleweekend

Januar-februar generelt er optællingstid for knopsvane, gravand, taffeland, troldand, bjergand, skalleslugere, havdykænder og blishøne

19. februar 2012 er Ørnens Dag

Medio februar-medio juli er tiden for landsdækkende registrering af ynglende stor hornugle hvis yngleforekomst Institut for Bioscience skal dække i år som et led i Danmarks overholdelse af EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Dækningen af arten sker først og fremmest ved hjælp af DOFbasen, så alle caretakere opfordres derfor hermed til at indtaste alle observationer der tyder på yngleaktivitet, i perioden!

Marts generelt er optællingstid for stormmåge og hættemåge

Medio marts generelt er optællingstid for kortnæbbet gås og bramgås

17. – 18. marts 2012 er tiden for international optælling af bramgås og national optælling af kortnæbbet gås, koordineret af Institut for Bioscience. Alle caretakere opfordres til at bidrage med optællinger og indtastninger i DOFbasen

24.-25. marts 2012 er weekenden hvor der afholdes årsmøde på Nymindegab Kro – særskilt invitation er udsendt til alle

Marts-april generelt er optællingstid for rød- og sortstrubet lom

Ultimo marts-april er den bedste tid for registrering af ynglende blåhals, hvis yngleforekomst på landsplan Institut for Bioscience skal dække i år som et led i Danmarks overholdelse af EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Dækningen af arten sker først og fremmest ved hjælp af DOFbasen, så alle caretakere opfordres derfor hermed til at indtaste alle observationer der tyder på yngleaktivitet, i perioden!