Feltornitologi –  ved forfatter og feltornitolog Klaus Malling Olsen.
Folkeuniversitetet i Aalborg – Hold 16011.
Tid: Fredag-Lørdag den 29-30/4; Fredag kl. 18.30-21.00 og lørdag kl. 10.00-15.00.
Sted: Fredag på Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14. Lørdag ekskursion i egne biler (aftales nærmere fredag).

Klaus_Malling_Olsen.jpgEt kort og intenst kursus i hvordan du lærer nogle af forårets fugle at kende. Vi starter i Aalborg fredag aften med teori, hvor vi gennemgår nogle af de fugle, der er chance for at se på lørdagens ekskursion. Vind og vejr har stor betydning for, hvor vi tager hen. Ved “godt vejr” (gode solchancer, og gerne østlige til sydlige vinde) tager vi til Skagen for at studere trækket af rovfugle og svømmefugle samt småfugle. Hvis vejret er dårligt for træk, besøger vi i stedet Vejlerne, hvor vi ser på svømme- og vadefugle, og måske besøger vi Bulbjerg med sin koloni af Rider.

Klaus Malling Olsen har skrevet en lang række fuglebøger, bl.a. “Rovfugle i felten”, og står for den danske udgave af felthåndbogen “Fugle i Felten”. Han har gennem de seneste årtier undervist i kunsten at kende fuglene.

Ekskursionen afholdes i privatbiler. Det er erfaringen fra tidligere kurser, at den tætte kombination af teori og praksis sikrer bedst muligt udbytte. Nordjylland er en af Nordeuropas bedste områder for at se fugle, så hvad enten de mange rastende vandfugle eller de store mængder trækfugle kommer i fokus, er der sikkerhed for stort udbytte – og et udbytte, der med garanti bliver anderledes end under de tidligere afholdte kurser.

Pris: Kr. 695,- (medlemmer af DOF dog kr. 495,-). For opnåelse af rabat kun tilmelding via tlf. 98167500 / info@fuaalborg.dk.

FOLKEUNIVERSITETET I AALBORG
Rendsburggade 6, 2. sal • 9000 Aalborg
Tlf: 98 16 75 00.