Jerup Strand – Gråmejsetur

jerup_1_pesDen 10. april startede 11 gråmejser ud i det kolde forårsvejr på Jerup Strandenge, på grund af det kolde og blæsende vejr, have vi ikke de store forventninger.
Men der var dog mange småfugle i starten, både Sanglærker, Snespurve, Rørspurve og enkelte Tornirisker.
Efter vi var komme over åen så vi en flok Kortnæbede gæs på en halvt hundrede stykker med en enkelt Mørkburget Knortegås imellem. Der var også nogle lokale ynglepar af Grågås, samt en hel del Gravænder.
Efter vi havde nydt kaffen i læ af klitterne kørt nogen af os videre til Bunken Plantage for at lede efter Høgeuglen, den lod sig dog ikke se. Men vi fik en flot Rød Glente lige over os, da vi var ved at gå ind i bilerne igen.
Ved Gårdbygård Sø så i til slut 11 traner og en del Misteldrosler.
Torben Fisker Rasmussen og Poul Erik Sperling.

jerup_2_pes