Jerup Strand – en Gråmejsetur

Jerup Strand fik besøg af Gråmejserne.

graamejse_jerup_2013_3Onsdag den 4. september var Gråmejserne taget mod nord for at kikke fugle på Jerup strand.
Vi var 11 M/K der startede ud langs kysten, for den tørre sommer har også heroppe bevirket at der ikke er ret meget vand inde i engene og dermed heller ingen vadefugle. Ja selv i åen manglede der vand, så vi kunne gå over den i sko denne gang.
Allerede ved velkomsten kom en Dobbeltbekkasin flyvende over os, men ellers var det strandskaderne, der var den talrigeste vadefugl. Længere fremme mødte vi nogle Islandske Ryler, der nok lige var ankommet fra tundraområderne, for de var meget tillidsfulde, tydeligvis ikke vandt til at være bange for  mennesker – men  det var et hit for de ny fuglekikkere, de så jo ud som i fuglebogen, når de var så tæt på.
Af andre vadere så vi bl. a.  Krumnæbet Ryler, Hvidklire og Sandløber.
I sydenden gik vi lidt ind i engene, men da der ikke var ret mange fugle at se valgte vi at gå tilbage langs kysten igen.
graamejse_jerup_2013_1Vi var tilbage ved P-pladsen efter et par timer, så skulle madpakken og kaffen nydes med en god snak om rejser og andet.
Herefter tog vi en lille afstikker ned til Elling å’s udløb, her så vi også Lille Kobbersnepper, og stor Præstekraver.
Ude mod kysten af Hirsholmene så vi nogle Tejster, Edderfugle og Sortænder. Der blev talt om at vi skulle lave en tur derover til foråret.
Vi sluttede ved 14,30 tiden efter en hyggelig tur, hvor der også blev tid til at udveksle strikkeopskrifter, godt nok med Strandskader påstod de.
Ønsker I at se eller printe hele fuglelisten ud, gå ind på Dofbasen.dk, søg på dato=4-09-2013 og observatør=Poul erik sperling, så får alle arter og antal frem.

Torben Fisker Rasmussen og Poul Erik Sperling