Jerup Strand

Jerup_2015_tfrSøndag den 12. april 2015 mødtes 12 forventningsfulde ornitologer fra DOF-Nordjylland ved Jerup Strand , hvor Torben Fisker-Rasmussen kl. 0900 bød velkommen til fugletur . Det var med blandede følelser med hensyn til hvad vi kunne forvente i den kraftige blæst fra vest . Heldigvis blev det , som ofte før , en positiv tur langs stranden .

Den første oplevelse fik vi allerede ved mødestedet, idet der sad en fin han Sortstrubet Bynkefugl i det lave buskads.

Vi gik over en meget vandfyldt å , alle kom tørskoet over , en dog med hjælp fra den altid galante Carsten , der bar en af pigerne over , det er før set .

Mange flere kunne have set de fugle vi så på turen , så herfra en kraftig opfordring til at deltage i lignende arrangementer , Mange øjne ser mere .

Herunder kan man så se hvad man gik glip af hvis man ikke deltog .

Efter en vindblæst tur ved vandet tog ekskursionen til Egekrattet ved Jerup BY , hvor der dog ikke var ret mange arter , nok mest på grund af det meget blæsende vejr .

Grågås 3 OF
Gravand 30 + R
Gråand 12 R
Knarand 1 han  R
Skeand  1 han 1 hun R
Krikand 50 + R
Atlingand 1 han 1 hun R
Sortand 20 F
Fløjlsand 1 F
Stor Skallesluger 1 F
Skarv 35 + R
Fiskehejre 2 R
Spurvehøg 6 + OF
Tårnfalk 1 OF
Vandrefalk 1 R nede på jorden
Dværgfalk 1 OF
Dværgfalk 1 han R nede på jorden
Strandskade 8 R
Klyde 4 R
Stor Præstekrave 12 + F
Rødben 1 OF
Storspove 18 R
Sølvmåge 40 + R
Svartbag 2 R
Splitterne 4 OF
Sanglærke 15 + OF
Engpiber 1 OF
Hvid Vipstjert 2 OF
Stenpikker 1 OF
Sortstrubet Bynkefugl 1 R
Gråkrage 50 + R
Rørspurv 1 F

I Egekrattet ved Jerup By sås følgende
Gærdesmutte adskillige
Musvit flere
Topmejse 2 F
Spætmejse 1 ved redetræ
Stær 4 OF