Indkaldelse til Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i DOF Nordjylland, lør. 4. februar, kl. 11.00 på Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej, Skørping.

Foreløbig Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om lokalafdelingens virke
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab
8. Forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt

Forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger(14. januar, 2017) før mødets afholdelse.

Efter generalforsamlingen bydes der på frokost og en lille fugletur i nærområdet.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Peter Lund Kristensen