Illustrated Checklist of the Birds of the World: Passerines – en anmeldelse

checklist1Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 2: Passerines. Af Josep del Hoyo og Nigel Collar. Lynx december 2016. 1003 sider, 12.629 fugleillustrationer og 6.649 udbredelseskort. Pris 225€.

Denne imponerende og tunge bog afslutter gennemgangen af alle verdens fuglearter. Det er fantastisk, at vi nu i de to bind af ”Illustrated Checklist of the Birds of the World” (ICBW) kan få et overblik over alle fuglearternes udseende og udbredelse. Værket kan også bruges som en afkrydsningsliste for berejste fuglekiggere.

Det nye bind dækker 6592 arter af spurvefugle. Det bringer sammen det første bind af ICBW antallet verdens fuglearter op på 10.964. Det er 992 flere verdensarter, end der blev registreret frem til 2010 i de 16 bind af ”Handbook of the Birds of the World” (HBW).

Hver af de 6592 spurvefuglearter præsenteres ikke bare af en eller flere smukke illustrationer og et udbredelseskort. Der er også en verbal beskrivelse af udbredelsen samt en angivelse af artens ”sundhedstilstand” (ikke-truet, truet, kritisk truet, osv.). Desuden gøres en indsats for at overkomme sprogforvirringen omkring artsnavnene. Det sker ved – ud over de nugældende videnskabelige, engelske, franske, tyske og spanske navne – også at diskutere de forældede artsnavne.

Det bør bemærkes, at artsgennemgangene også rummer lister over de anerkendte underarter samt illustrationer af nogle af dem. Inkarnerede ”afkrydsere” kan forsøge at helgardere sig mod fremtidige artsopsplitninger ved at placere deres krydser ud for underarterne. Desuden er der udførlige ”taksonomiske noter”, der begrunder de 627 artsopsplitninger, de 54 artssammenlægninger og tilføjelsen af 11 nybeskrevne spurvefuglearter.

Det nuværende bind af ICBW er en gave til alle dem, der gerne vil have overblik over alverdens spurvefugle og sammenfatte deres fuglelister fra de forskellige kontinenter. Selv om der er mange nye fuglearter, så har det smukke bind kunnet trække på det enorme illustrationsmateriale HBW. Det drejer sig ikke mindst om de fremragende fugleillustrationer, som er blevet producerede af 14 kunstnere. De 12.629 illustrationer af spurvefuglene omfatter 642 nye og 1208 forbedrede illustrationer. Desuden er alle 6592 udbredelseskort blevet opdaterede.

checklist4Spurvefuglene er selvfølgelig systematisk præsenterede i deres familier og slægter. Der er imidlertid ikke tale om den klassiske systematik, hvor fuglene alene blev ordnede efter anatomi og fysiologi. På grund af en spurvefuglenes hurtige evolution – med masser af overfladiske ligheder og forskelle – var denne klassiske systematik det rene roderi. Nu bruges i stedet den moderne DNA-baserede systematik. Det er spændende at se, hvilke ændringer der er foretaget. Desuden sætter ICBW på en solid måde den nuværende danske debat ind i et større perspektiv.

DOFs hovedbestyrelse besluttede i februar 2016 at indføre en DNA-baseret rækkefølge i den danske fugleliste ud fra et forslag fra Navnegruppen (http://www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/navnegruppen/). Og denne rækkefølge er allerede indført i ”Nordjyllands Fugle 2015” og DOFs ”Fugleåret 2015”. Ændringen er specielt tydelig for det, vi tidligere kaldte ”sangerne”. De er nu opsplittede i en række familier, der er blandede med, hvad vi tidligere troede var ret fjernt beslægtede familier. Således er svalerne placerede efter rørsangerne og før løvsangerne. Desuden har halemejser kilet sig ind mellem løvsangerne og Sylvia-sangerne (herunder Munk). Men bulbuler og andre fremmedartede fuglefamilier er også med i ICBWs rækkefølge.

På DOFs hovedbestyrelsesmøde blev spørgsmålet om artsopsplitninger og artssammenlægninger udsat, fordi det er mere kontroversielt. Men ICBW giver et indtryk af, hvad der er i vente. For nogle år siden blev Krage opsplittet i en sort og en grå art. Men hos DOFs Navnegruppe og i ICBW anderkendes igen kun en art. Det skyldes at de europæiske sortkrager og gråkrager kun adskiller sig på få farvegener, mens de tilsammen står ret fjernt fra de asiatiske sortkrager. Der er altså kun arten Krage (Corvus corone). Til gengæld har ICBW udskilt Maghreb Magpie, som flere rejsende sikkert har set i f.eks. Marokko, fra den almindelige Husskade og Blue Magpie (Blåskade) fra den asiatiske form.

checklist3Et andet eksempel er at ICBW og Navneudvalget løser den uløselige opgave om klart at skelne mellem lille og stor gråsisken ved at slå de to arter sammen. Arten Gråsisken rummer i ICBW også den tidligere afkrydselige hvidsisken. Det skyldes, at alle undergrupper af Gråsisken blander sig med hinanden under deres lange krydstogter over kontinenterne. Men DOFs Navnegruppe anerkender foreløbig hvidsisken som en art.

De fleste af de i ICBW opsplittede spurvefuglearter forekommer kun i troperne. Så de er især af interesse for berejste fuglefolk. Men det bør af alle bemærkes at en del splits nok vil forblive kontroversielle. Det skyldes at ICBWs opsplitninger bygger på en simpel metode for artsopsplitninger, der lægger mere vægt på forskelle i udseende og sang end på DNA. Denne metode er udviklet af BirdLife International, som DOF er medlem af. Metoden muliggør en hurtig beslutning til gavn for den internationale fuglebeskyttelse – og for ekstra kryds på vores verdenslister. Men mange forskningsorienterede ornitologer maner til besindighed, fordi det utvivlsomt vil vise sig, at en del af de foreslåede artsopsplitninger ikke er holdbare.

Udgiverne af ”Handbook of the Birds of the World” har imidlertid fundet en glimrende løsning på de nævnte problemer ved ICBW. Alle informationer fra HBW og ICBW er eller bliver nemlig placerede på et uhyre omfattende website kaldet ”HBW Alive” som har adressen http://www.hbw.com/ Her vil der løbende ske opdateringer, og abonnenter vil få besked, hvis der sker splits eller lumps for nogle af deres afkrydsede arter. I første omgang er opgaven for ”HBW Alive” dog at give adgang til alle ICBWs informationer og illustrationer for spurvefuglene. Denne revolutionerende fornyelse af websitets spurvefugledel forventes at være tilgængelig tidligt i marts 2017.

Selv om vi er kommet tættere på, så er ICBW selvfølgelig ikke den endelige løsning på det vigtige spørgsmål om fuglearternes opsplitning og evolutionære slægtskab. HBW Alive giver mulighed for løbende at følge med i nyhederne indenfor artsopsplitninger, artssammenlægninger, artsuddøen og fuglesystematik. Men forlaget Lynx og BirdLife International har i fællesskab skabt et vægtigt bogværk, som mange seriøse ornitologer nødigt vil undvære.

Hans Christophersen & Esben Sloth Andersen
februar 2017