Husk at indtaste dine yngleobservationer i DOFbasen!

Sanglærken kan høres et sted under den blå himlen, en sang der henviser til sommer og varme. Jeg står og nyder Sanglærkens sang da jeg bemærker en solsort der kommer med næbbet fuld af redemateriale, den er altså ved at bygge rede et sted i nærheden og jeg løfter håndkikkerten for at se den bedre. Bag mig bemærker jeg nogle kalde lyde og da jeg vender mig om ser jeg to grågæs med ikke mindre end 5 små unger der næppe er mere end nogle få uger gamle i den lokale mose. Det er blevet forår, fuglene ved det, nu jeg ved det også og glædes over det!

Men når jeg gør en iagttagelse af ynglende fugle, så skal jeg huske at indtaste dem i DOFbasen. Disse yngleobservationer bliver anvendt af DOF, bl.a. til de årlige lokalrapporter som Fugle og Dyr i Nordjylland og Fugleåret. Kun ved at indtaste mine observationer i DOFbasen kan jeg være sikker på, at de indgår i ovennævnte publikationer, samt i DOF’s arbejde for bedre fuglebeskyttelse.

I DOFbasen angives ynglepar altid i form af to tal; min. antal ynglepar og max. antal ynglepar. Min. antal ynglepar er summen af sikre+sandsynlige ynglepar, mens max. antal ynglepar er summen af sikre+sandsynlige+mulige ynglepar. Sikre ynglepar er f.eks., hvor fuglene er registreret med æg, rede eller unger, mens sandsynlige ynglepar eksempelvis er en optælling af syngende fugle i yngletiden på egnet ynglebiotop, og mulige ynglepar er blot en observation af fugle i yngletiden på egnet ynglebiotop.

2 voksende grågæs med 5 pul. Foto: Brian L. Nilsson

Grågæssene ovenover kan indtastes i DOFbasen både som almindelige observation, men også som ynglepar. Fra forsiden af DOFbasen.dk trykkes der i højre side på ”Indtastning” og der skal angives tur-oplysninger som lokalitet, dato og evt. tidspunkt, brug evt. tabulatortasten til at springe mellem felterne i stedet for at klikke med musen. Når man kommer til indtastning af observationer, vil der være to faneblade der hedder hhv. ”observation” og ”ynglepar”. Indtastning af både observation og ynglepar kan ske på samme tid, inden den trykkes på ”Gem observation(er)”. Brug evt. genvejstasterne til at gemme observationen med ALT+G (SHIFT+ALT+G i Firefox). Ovennævnte grågæs er indtastet som det ses herunder, hvorved de enkelte observationer af fugle kan ses under dagens observationer, mens selve yngleparret er gemt for sig selv og vises kun hvis der søges efter ynglepar i stedet for observationer på søgesiden.

Indtastning af observationer og ynglepar i DOFbasen

Bearbejdninger!
De fleste følger jo fuglelivet på ens lokale hotspot, altså en lokal lokalitet man ofte besøger igennem året. Ved at indtaste ens yngleobservationer igennem sommeren som nævnt ovenover, kan man efter endt ynglesæson lave bearbejdninger på yngleobservationerne i DOFbasen. Hvis lokaliteten er stor går man måske ikke samme rute hver gang og derved ændre antallet af ynglepar fra hver tur. Hvis man f.eks. går en tur i en skov, men kun i den østlige del af en skov og hører 6 syngende gransanger, og efterfølgende dag går endnu en tur i skoven, men denne gang i den vestlige del hvor der høres 8 syngende gransanger. Så er det totale antal ynglepar for hele lokaliteten 14 par gransanger, men der jo kun indtastet 8 ynglepar som det højeste og for ikke-lokale kan dette se ud som 8 syngende gransanger er for hele skoven. Ved at lave bearbejdning for lokaliteten fortælles at der vurderes til at være 14 par gransanger for hele lokaliteten/skoven. Se et eksempel fra DOFbasen her.

Ved at lave bearbejdninger for din(e) egen lokaliteter vil du over flere år kunne se hvordan antallet af ynglende fugle ændre sig, til glæde for både dig selv og til stor gavn for fuglebeskyttelsen.

Brian Lyngsøe Nilsson, Løgstør.
DOFbasekoordinator Nordjylland.