Hot netop nu – Halkær sø og ådal

Fugletaarn_ved_Halkaer_Soe_ASHHalkær sø opstod i 2005 som led i et naturgenopretnings-projekt, hvor pumper etableret til afvanding af lavtliggende arealer i ådalen blev slukket og fjernet. Ved at slukke pumperne blev der etableret en sø på ca. 100 ha. i nordenden af ådalen samt 50 ha. ferske enge i sydenden. Nærmest fra den dag, pumperne blev slukket, har der været et rigt fugleliv i området, og det eneste tidspunkt området ikke huser mange fugle er, når der har været langvarigt frostvejr, og søen er frosset til. Til dato er der registreret 190 forskellige fuglearter i området.

Søen er lang og smal og beliggende i retning nord – syd i Halkær ådal. Adgang til søen kan ske flere steder. Det er muligt at stille bilen i nordenden af søen og gå langs en sti på den østlige side. Ligeledes kan man køre til en udsigtplatform ca. midtvejs i søen på østsiden.

På den vestlige side står der et fugletårn, hvor man har et godt udsyn over søen. Dog er stien ned til tårnet ofte fugtig, så sørg for vandtæt fodtøj. På vestsiden kan man også gøre holdt langs Louisedalvej, hvor man flere steder kan kigge ud over søen.

Lille_Lappedykker_Halkaer_Soe_ASH

Fuglelivet her i august er præget af mange lokale ynglefugle, der raster sammen med klækkede unger. En specialitet er Lille Lappedykker, der ses i større antal end noget andet sted i Nordjylland; hvert år med antal langt over 100 i august og september, og 193 som hidtil største optælling. Arten yngler ved søen, men slet ikke i antal der svarer til disse store forekomster, så et gæt er, at det er tiltræk fra småsøer og damme i Himmerland. Ænder og svaner forekommer i pæne antal, men dog ikke så mange som i oktober og november, hvor der kan raste op mod 3000 troldænder i søen.

Et andet efterårsfænomen er store forekomster af svaler (alle tre arter, dog flest landsvaler) og stære, hvor sidstnævnte med antal op til 23.000 giver mindelser om sort sol i mindre målestok. For at se de mange stære skal man stille sig i nordenden af søen for at få det bedste overblik.

Troldand_Halkaer_Soe_ASHNår man går langs søen, vil man flere steder kunne se og høre Skægmejse, der er meget almindelig i søens rørskove. Ravnen er også en karakterfugl, der næsten altid ses i pæne antal, og ind imellem rigtigt mange. I maj 2015 er der således optalt 263 på en dag, hvilket er det største antal, der er set i Nordjylland i nyere tid. Der er en stor bestand i området, og hvis man kører op ovenfor randen af ådalen ligger der en økologisk frilandsgrisefarm, hvor der næsten altid kan ses mange ravne. Og lige for tiden overnatter de i Hovheden plantage nær samme gård.

Der findes i øvrigt en dvd om området filmet af Albert Steen Hansen. DVD´en kan lånes på DOF Nordjyllands bibliotek, eller købes ved kontakt til Albert for 100 kroner.

Tekst: Henrik Møller Thomsen

Foto: Albert Steen-Hansen