Hot lige nu

Bjerget_2015_1Bjerget ved Ulvedybet

Et af mine yndlingssteder er Ulvedybet mellem Gjøl og Øland. Jeg tager tit derud, også på en smuttur, da det ligger tæt på mit hjem i Aalborg. Normalt koncentrerer jeg mig om det afsnit af Ulvedybet, som kaldes Perlen, hvor jeg observerer fra såvel fugletårn, som vejen over diget.

Men i maj er det Bjerget, der trækker!

Gjøl Bjerg er en moræneaflejring bestående af sand, grus og sten, som stammer fra bjergområder ved Oslo og er ført hertil af isen. Under Bjerget ligger skrivekridt så højt, at man kan se det de steder, hvor Bjerget er fjernet. Det rejser sig storladent over det flade Limfjordslandskab med det højeste punkt 17 meter over havets overflade.

Går man op på selve Bjerget, er der en fabelagtig udsigt over Ulvedybet, dæmningen og Limfjorden. De højere liggende, tørre dele af Bjerget er vegetationsmæssigt nærmest at betegne som overdrev i dag. Plantevæksten er præget af, at planterne skal kunne leve under næringsfattige og tørre forhold. Her er du lige nu sikker på at træffe Tornsangeren.

Men i maj er mit hotte sted dog de lave busk- og træbegroede områder omkring de to rastepladser, som man kører ind til fra vejenBjerget_2015_2 lige før dæmningen. Dagen igennem – men primært om morgenen – bliver man bedøvet af fuglesang. Som oftest har man området for sig selv om morgenen, men om dagen, især i weekender, støder man på folk, som også bruger naturren på en anden måde end os fuglekiggere. Forleden dag, var en ung mand i gang med at forårsrengøre sin bil, med blid transistermusik som underlægning. Det kunne jeg godt have undværet, men så flyttede jeg lidt på mig, og kunne nyde fuglesangen.

Og de er her, næsten alle vores dejlige sangfugle! På det seneste er der bl.a. registreret Gærdesanger, Munk, Gransanger, Tornirisk, Rødhals, Løvsanger, Bogfinke, Gulspurv, Musvit, Blåmejse, Sangdrossel, Solsort, Sanglærke, for bare at nævne nogle. Snart kan man glæde sig over Nattergalen, som også gerne synger i dagtimerne.

Jeg er ikke den skrappeste til fuglestemmer, så mine ture til Bjerget her i maj er en stor hjælp. Det er vist den bedste skole, man kan tænke sig!

Bjerget_2015_3Som en kuriositet kan det nævnes, at jeg så Halemejse sidste år. Denne art er også rapporteret den 26. april i år.

Und dig selv denne fornøjelse i “sangfuglenes rige”.

Læs mere om Bjergets historie og natur her: http://www.naturcafeengjoel.dk/Bjerget.html

Tekst og foto: Børge Søndergård, Aalborg