Hot Lige Nu – Stensnæs

Stensnaes_panorama_MLUStensnæs er en lille perle ved Vendsyssels Østkyst med hele 208 noterede arter ifølge DOF-basen. Der kommer ikke så mange forskellige fuglekiggere forbi, men jeg kommer der ofte, da jeg har sommerhus tæt på. Netop nu er Stensnæs bedst, men lokaliteten er hele året værd at besøge.

Stensnæs ligger ved Lyngså, ca. 12 km. syd for Sæby. Lokaliteten er kendetegnet ved et mindre vadehav ned til Voerså, sandbanker, hvor fuglene kan raste, en lagune og store strandenge. Området er udsat for stor dynamik med tilsanding og stor følsomhed overfor vandstand og vind – så hvis der går lang tid mellem dine besøg, vil du opleve ændringer i området fra gang til gang.

Du skal være indstillet på at yde lidt, hvis du vil se fugle ved Stensnæs, men til gengæld får du altid gode naturoplevelser på enten den eller den anden måde. Forventer du blot at køre derned i bil og så stå ud og kigge, kan du let blive skuffet. For at komme ud til næsset, skal du gå ca. 1 km. Jeg vil anbefale, at du den ene vej går bag klitterne, og den anden vej går langs stranden – eller omvendt – så får du det hele med. Teleskop er en kæmpe fordel, da fuglene ofte står langt væk.

Stensnaes_roedben_BSO

Undervejs bør du tage en afstikker til lagunen, der ligger lidt efter sømærket. Lagunen er ofte et af de bedste steder med masser af liv, men nemt at overse, hvis man ikke er stedkendt. Også her er et teleskop nødvendigt, da man ikke kan komme tæt på – og heller ikke bør, da det forstyrrer fuglene.

Det er vadefuglene, der er i centrum netop nu. Der er mulighed for at se de fleste almindelige vadefugle ved Stensnæs med Rødben som den mest sikre. Er du dygtig (og heldig), kan du også finde mere sjældne vadefugle, fx blev den første Bairdsryle i Danmark fundet netop ved Stensnæs i september 2000. Det kan være en god ide at tjekke vandstanden, inden du tager derud, hvis det er vadefugle, du går efter. Er vandstanden for høj, pakker vadefuglene sig på sandbankerne og kan være svære at se. Har der længe været meget lav vandstand på grund af megen østenvind, kan vaderne være næsten helt tørlagte med få vadefugle til følge. (tjek fx http://www.dmi.dk/hav/maalinger/vandstand/ eller http://ifm.fcoo.dk/index.asp)

Stensnaes_dobbeltbekkasin_BSODet er ikke blot de mange arter af fugle, der kan være fascinerende ved Stensnæs. Mange arter kan også ses i meget store antal. Hjejler kan nogen gange tælles i 10.000, Almindelig Ryle samles ofte i 1000-vis, og mere end hundrede Strandhjejler, Strandskader, Dobbeltbekkasiner, Store Regnspove, Bjergirisker, Grønirisker og Islandsk Ryler er ikke ualmindeligt. Dertil kommer store flokke af måger, ænder og gæs.

På vej ud til næsset er der gode muligheder for at træde en Enkeltbekkasin eller en Mosehornugle op, hvis du går bag klitterne. Alternativt kan du plukke strandmalurt til en god bjesk. I september blomstrer strandmalurten og giver en pragtfuld bjesk, hvis man blot sørger for, at den højst trækker i 2 døgn og derefter lagrer i nogle måneder.

Stensnaes_oversigt

Når du kommer ud for enden af næsset, skal teleskopet frem for at tjekke sandbankerne for Vandrefalk, der ofte raster ude på en af de små øer. Både omkring næsset og på nogle af sandbankerne gror der planter med meget olieholdige frø. De tiltrækker ofte mange småfugle som Snespurve og Bjergirisker.

Havfugle er der også nok af i efterårsmånederne. Der er stort set garanti for Sule, Ederfugl, og Rødstrubet Lom, og ofte ses også kjove – hyppigst Almindelig Kjove, men enkelte gange også Stor Kjove. I uge 42-43 har jeg flere gange set Nordisk Lappedykker i havet ud for P-pladsen; men kig godt efter, for de kan være svære at spotte.

Har du fået lyst til at besøge Stensnæs – så læg vejen forbi Lyngså. Der hvor Engvej møder Nordostvej, er der en grusvej ned over strandegnene, forbi transformatorstationen, der leverer el til Læsø. For enden af grusvejen er der en lille P-plads. Herefter er det apostlenes heste, der skal bringe dig sydpå, så husk vandtæt fodtøj.

Tekst, panoramafoto og kort: Martin Lundholm
Øvrige fotos: Børge Søndergård