Hot lige nu: Staun – Barmer enge og Nibe havn

pes_barmer_havn_graamejserNår jeg skal ud og kikke i engene, er jeg oftest lige et smut nede omkring Havnen i Nibe på udturen.

Efterår og forår er de bedste tider at kikke på fugle i, når turen går til engene på Limfjordens sydside. Og ved isvinter er Nibe Havn og Sebbersundbroen de bedste steder at kikke.

Nibe Havn er i øvrigt et af de steder i Nordjylland, hvor der ses flest Rødben (islandske) om vinteren. Jeg har ser op til 122 på en og samme dag i januar måned 2015.

Her i november/december er det mest gæssene, der er spændende at kikke efter. De Lysbugede Knortegæs står nogenlunde stabilt omkring Klosterholmen, bedst at se fra Nibe Havn eller Lundbæk Landbrugsskole – alt efter lysforholdene.

De andre gåsearter (Grå-, Kortnæbbet-, Blis-, Bram- og Canadagås) ses forskellige steder på engene eller overflyvende. De flytter en del rundt om efteråret på grund af jagt, men efter jul og om foråret står de mere stabilt på bestemte enge.

Af de sjældnere gåsearter er Rødhalset og Nilgås samt Rustand set derude..

Af rovfuglene ses Musvåge, Tårnfalk og Spurvehøg ret almindeligt – i vinterhalvåret ses ofte Fjeldvåge og Blå Kærhøg. I træktiden forår/efterår ses af og til en Fiskeørn eller en Havørn.

pes_knortegaas_nibe_havn_2012

Om sommeren ses ofte Skestork i området. Der yngler ikke mange vadefugle, da græsset i de fleste enge er for højt, men ved Barmer bådehavn er der ofte et eller to par Agerhøns.

Af spurvefuglene ses Bjergirisk og Snespurve tit over engene, enkelte gange ses Bjerglærker imellem dem.

Totalt er der ifølge DOF-Basen set 145 forskellige arter i Staun – Barmer – Valsted enge. Den mest talrige er 288.876 Kortnæbet Gås fordelt på 274 observationer.

For Nibe havn er der registreret 84 arter med Gråand som den mest talrige med 19.520 fugle fordelt på 77 observationer, men på 2. pladsen kommer Lysbuget Knortegås med hele 17.017 fugle fordelt på 74 observationer.

Vejviser til observationssteder:

pes_staun_barmer_engePunk 1. er Nibe Havn.
Her løber en bæk ud lige øst for havnen – godt sted for vadefugle. Selve havnen er også god alt efter vejrforholdene. Der er altid et godt obs-punkt ved vest siden, og herfra ses større fugle på Korsholmen også godt. Lige før roklubbens hus er et lille udløb, det er godt til vadefugle ved isvinter, og ved huset er en fin parkeringsmulighed og udsigt over fjorden og ud mod Korsholmen, hvis de rette lysforhold er til stede.

Punkt 2. er Sebbersundbroen.
Et rigtigt godt sted at standse, når der er is på fjorden. Her er altid mange svømmefugle på begge sider af broen. Der kan parkeres lige før broen.

Punkt 3. er Valsted enge.
Kør lige gennem byen mod nord. Når husene ophører, bliver vejen til en markvej, og 200 meter fremme går en markvej til højre ned mod fjorden. For enden af denne er der et rigtig fint sted at overskue de østlige enge og over til Klosterholmen.

pes_baadehuset_barmer

Punkt 4. er Barmer bådehavn.
Her er et lille hus med bord og bænke, det står altid åbent! Og man er velkommen til at benytte det, bare man rydder op efter sig. Det er en fin gestus, og der skal passe på dette hus og muligheden! Herfra går en grusvej langs med fjorden, et godt sted for gæs og småfugle. Her er også et godt overblik til Vår og Kyø Holme.

Punkt 5. er ned af en markvej før en ejendom med heste.
Et stykke nede af denne vej ved granhegnene kan man køre rundt om en trekant og få vendt. Her er der en fin udsigt over engene nede foran, som er et yndet sted for gæssene at stå.

Punkt 6. er en sandvej ned igennem en grantilplantning.
Et lidt svært sted at finde. Det er lige før en ejendom på nordsiden af vejen. Her er en meget fin oversigt over engene, og gæssene står tit hernede foran. Her ses også af og til Stor Tornskade.

Punkt 7. er Staun Havn.
Ude ved havnen er en fin oversigt over fjorden. Kører man øst ud af byen, kommer der er grusvej med fin oversigt over de vestlige enge og ud over Hornsgårds Holm.

Tekst og foto: Poul Erik Sperling