Hot lige nu

Hot_Rubjerg_2015_2Rubjerg Knude, Lønstrup Klint og Rubjerg Knude Klitplantage

Området er lige i min baghave, og jeg kender hver en kvadratcentimeter af det. Lige på denne tid af året er der rigtigt spændende, men Rubjerg byder på oplevelser året rundt – også for den, som besøger området for første gang.

Den varierende beplantning tiltrækker en mængde fuglearter. En hurtig søgning på Dofbasen gav mere end 60 forskellige arter. Karakterarten er uden tvivl Rødrygget Tornskade. Jeg fandt for nogle år siden op mod 14 ynglepar i området syd for fyret. Siden har arten spredt sig til også at omfatte området nord for campingpladsen. Desuden er der ynglende Tornirisk, Tornsanger, Gærdesanger, Bynkefugl samt Ravn, Skovhornugle og Grønspætte. Topmejse, Musvit, Sortmejse og Blåmejse er også rigt repræsenteret. Blot for at nævne et fåtal af ynglefuglene. På stranden nedenfor skrænten har jeg fundet ynglende Stor Præstekrave.

Begiver man sig ud i plantagen om foråret kan man se nogle af de samme arter af trækfugle, som man ser i Skagen, men de ses her først! Sneuglen sås en enkelt dag i 2014.

Ræv, Grævling, Hare, Rådyr samt Husmår er at finde overalt. Jeg har en aftale med måren. Den kommer og spiser hos mig og borHot_Rubjerg_2015_1 hos naboen. Det er en ordning, som vi begge er enige om fungerer (jeg har dog ikke indviet naboen).

Om området:

Rubjerg er et typisk klitlandskab med både den hvide klit, klitheden og klitplantagen. Det meste er fredet, og der foregår spredt landskabspleje med får og kreaturer inden for klitrækken. De sidste 500 år har der været sandflugt og kystnedbrydning. Samfund er forsvundet og kirker flyttet ind i landet. Tilbage ligger Rubjerg Gamle Kirkegård, hvor man stadig kan se rester af kirken og finde gamle gravsteder skjult i det høje græs. Et fint sted at se Bjergpiber om vinteren.

Rubjerg Knudes Fyr blev bygget i 1899 – 1900, hvor lyset blev tændt første gang den 27. december 1900. Fyret blev bygget på Lønstrup Klint 60 meter over havet og 200 m fra skrænten. I dag er der under 10 m til skrænten, og fyret står tilbage uden sine bygninger. Efterhånden blæste store mængder af sand op på området, og for at dæmpe sandflugten plantedes mængder af marehalm med det resultat, at klitten voksede sig større. Da kampen mod sandflugten nu er opgivet, bliver det spændende at se, hvad det ender med. I dag er klitten nok begyndelsen på en vandreklit. Om den bliver lige så stor som Råbjerg Mile, og får lov at vandre ind i landet, er uvist. Men den er på vej!

Planter, blomster og dyreliv:

Hot_Rubjerg_2015_3Da der i begyndelsen af århundredet var stor arbejdsløshed, købte Hjørring Kommune i 1927 ca. 130 tdr. land med det formål at plante en plantage som et led i at forøge beskæftigelsen. Området er i dag benævnt Rubjerg Knude Klitplantage, men i min barndom hed det Hjørring Plantage. Efter en brand omkring 1930 står plantagen i dag med en blanding af forskellige gran -, fyr – og løvtræer og en fin variation af forskellige planter. Her skal nævnes en række orkideer som Hjertebladet Fliglæbe, Skovhullæbe med underarten Hollandsk Hullæbe. Rød Hullæbe har også, som eneste voksested ud over Møns Klint, sin plads i klitplantagen. Et mylder af forskellige svampe findes i plantagen.

Der er også et lille vandhul i plantagen. Desværre er det ved at vokse til, og hvis ikke der bliver gjort noget, vil det først springe i krat og dernæst i skov. Men inden det sker, kan man finde Lille Vandsalamander og frøer i hullet. Vandhullet er også et yndet yngleområde for diverse guldsmede. I flæng kan nævnes Fireplettet Libel, Blå Mosaikguldsmed samt Sort Hedelibel. Krattet omkring søen var også mit første findested for Skovrandøje nordenfjords. Jeg har pt. fundet over 25 sommerfuglearter i området.

Tekst og fotos: Peter Kristensen