HEDEN – en anmeldelse

IMG_4044Heden – en bog om de danske heder. Af Hans Jørgen Degn, Aarhus Universitetsforlag, 2019, 272 sider, illustreret. Udgivet med støtte fra Aage V. Jensens Fond.

Hans Jørgen Degn giver, med denne store flotte og illustrative bog, konklusioner og inspirationer til brug for drøftelser om udvikling og beskyttelse af de danske heder. Drøftelser med henblik på fredning af heden contra pleje og bevarelse af heden. Bogen giver inspiration til alle interesserede, til myndigheder og flere organisationer om at igangsætte en konstruktiv dialog og et samspil om hedens udvikling i Danmark, med udgangspunkt i forfatterens syn og fokus på naturbeskyttelse og fugle- og dyrebeskyttelse.

Bogen om de danske heder, giver læseren et meget nuanceret indblik i de mange udfordringer og problematikker, som den menneskelige påvirkning igennem 150 år har haft indflydelse på. En påvirkning, som har medført en alt for ringe og helt forkert naturpleje og beskyttelse af indlandshederne i Danmark. For blot 100 år siden var hederne vidtstrakte og mangfoldige. Forfatteren følger, meget nøgternt og flot beskrivende, hedernes forandring op til i dag og viser læserne de faktiske forhold på de danske heders nuværende tilstand, deres beskyttelse, om naturplejen og en vurdering om fremtiden for hedens udvikling.IMG_4045

I sit forord til bogen fortæller Hans Jørgen Degn, at bogens tilblivelse har sit udspring i en undersøgelse over den danske urfuglebestand, som han lavede i 1973. Dengang var der over 200 urkokke, som gennemførte deres parringsspil på de jyske heder. Fra 1940erne gik arten voldsomt tilbage, og urfuglen er nu helt forsvundet fra hedearealerne her i Danmark.

Forfatteren beskriver meget detaljeret gennem sine seks afsnit, hvordan hederne ikke længere findes som åbne og vidtstrakte landskaber med lave lyngbuske, rensdyrlav og urter, og hvordan heden er ved at blive erobret af hurtigvoksende græsarter og fyrretræer, ligesom højproduktive marker og opdyrkning af moserne har gjort livsbetingelserne vanskelige eller umulige for den oprindelige plantevækst. I afsnittet om hedens udvikling beskriver forfatteren også vilkårene for dyrelivet og ikke mindst for fuglenes og insekternes udvikling.

Forfatterens konklusion er klar: Medmindre vi allerede nu meget aktivt gør en indsats for at frede og bevare hederne, vil de flotte og smukke hede arealer forsvinde helt og ikke vise sig frem med et flot lyngdække.

IMG_4046Bogen er inddelt i 6 meget beskrivende afsnit, som alle er fyldt med flotte fotografier og diverse kort og diagrammer som dokumentation for konklusioner m.v.:

1. Heden for 100 år siden
2. Hedens udvikling i de sidste 100 år
3. Hedens tilstand i dag
4. Hedens beskyttelse
5. Naturpleje på heden
6. Hedens fremtid

Det er tydeligt, at forfatteren er meget bekymret for, at de kommende generationer ikke kommer til at se og lære om heden og dens udvikling. Bogen indledes derfor også med et skrift til hans børnebørn:

”Til mine børnebørn, som vil få færre muligheder for herlige oplevelser på hederne, end jeg har haft”

Bogen viser med al tydelighed, at heden nu er ved at forandre sig. Heden bliver grønnere, og den bliver vådere, og det særlige dyre- og planteliv, der engang kendetegnede heden, er i dag ikke så let at få øje på.

Rigtig god fornøjelse til dig, der vil prøve at læse denne meget lærerige bog.

Anmeldelse: Preben Gulbæk
Fotos: Fra bogen af Preben Gulbæk