Habitatdirektivets 20 års fødselsdag fejres i Lille Vildmose

Mandag den 21. maj får Lille Vildmose besøg af EUs miljøkomissær Janesz Potocnik, miljøminister Ida Auken og 170 andre prominente gæster fra ind- og udland. Når Lille Vildmose er valgt skyldes det ikke mindst det store naturgenopretningsprojekt til 41. milloner hovedsaligt financieret gennem LIFE+ midler fra EU, som nu er sat gang. DOF Nordjylland er partner i projektet på den måde, at caretakergruppen i Lille Vildmose bidrager med frivillige arbejdstimer til formidling og monitering. Projektet er planlagt til at vare til udgangen af 2016. Man kan læse herom på www.lifelillevildmose.dk. DOF vil være til stede med en informationsstand, hvor vi vil oplyse om vores lokale aktiviteter og internationale relationer gennem Birdlife International. På standen kan gæsterne blandt andet møde Christian Hald-Mortensen, som er blevet ansat hos DOF og WWF som lobbyist specielt i forhold til EU med henblik på at styrke LIFE+ indsatsen nationalt og internationalt. I løbet af dagen skal gæsterne på bustur rundt i mosen, hvor der bliver lejlighed til at møde nogle af caretakerne og forhåbentlig nogle af mosens spektakulære fugle. Desværre er der ikke offentlig adgang til området ved Vildmosecentret denne dag, men vi håber, at den opmærksomhed begivenheden vil medføre hos beslutningstagerne og i medierne vil sætte yderligere fokus på området til gavn for naturen og fuglelivet i særdeleshed.
TL