Gråmejseture foråret 2017

Ture 2017 – foråret.

Nyt spændende program fra Gråmejserne.

Gråmejserne      Specielt for SENIORER

Disse ture afholdes på hverdage og henvender sig især til seniorer. Alle er dog velkomne til at deltage. De fleste ture er på 4-5 timers varighed. Medbring madpakke og drikkevarer samt påklædning og fodtøj efter årstiden.

Hvis du vil vide mere om turene eller foreslå nye ture, så kontakt en af kontaktpersonerne:
Poul Erik Sperling. Tlf.: 20 28 44 05, pes@vildtfarmnord.dk.
Tscherning Clausen. Tlf.: 98 31 73 54, tsc.vib@mail.tele.dk.
Svend Erik Mikkelsen. Tlf.: 61 60 73 61, svemik45@hotmail.com.

Mail-liste for Gclip_image002råmejser.

For kort-varsel turer, udsendes der en mail 1-2 dage før.
Kan eks. være til isvåge ved Sebbersund en solskinsdag, en Brun Tornskade et sted i Nordjylland eller traneovernatning med solskin kl. 17.00 ved Krabtårnet, Vejlerne.
Send din mail adr. til: pes@vildtfarmnord.dk. mærket til Gråmejselisten.

 

Børglumkloster Skov og udstillingen FUGL torsdag den 19. januar 2017. Mødested for samkørsel fra Aalborg: Kvicklys P-plads, Loftsbrovej, Bouet kl. 09.00 eller på Klosterskovvej 215 kl. 09.45 (Kør ind i skoven fra nord og fortsæt forbi skiltet med Adgang forbudt, til I kommer ind til gården langt inde i skoven).
I Børglumkloster Skov mødes vi med Jan Tøttrup Nielsen, som har arbejdet i skoven, registreret og ringmærket Duehøgene i Vendsyssel i en lang årrække.
Efter turen i skoven og spisning af medbragt frokost kører vi til Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring for at se udstillingen FUGL, som afholdes i anledningen af Fugleværnsfondens 50 års jubilæum. Der udstilles værker af en lang række kendte kunstnere fra især 1900-tallet. Se mere om udstillingens indhold på info@vkm.dk. Betaling for udstillingen er 60 kr. pr. person, men 45 kr., hvis vi er en gruppe på flere end 10 personer.
Turledere: Poul Erik Sperling, Svend Erik Mikkelsen, Tscherning Clausen og Jan Tøttrup Nielsen.

Ugletur i Skivum Krat, uge 5 (dato bestemmes senere, efter vejret se på hjemmesiden). Mødested: Suldrup Kirke kl. 19.30.
Vi tager til vestlige Himmerland i uge 5 på den hverdagsaften vejret er bedst. Mødested. Suldrup Kirke kl. 19.30. Datoen meddeles senest søndag aften den 29. januar på hjemmesiden og mail-listen.
Turen forventes at vare omkring 4 timer. Tag kaffe med til turen.
Turledere: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen.

Gerå kysten og Try/Bolle enge, mandag den 13. marts 2017. Mødested: Hou Havn. Kl. 9.00.
Vi ser på, hvilken fugle der er langs kysten fra Hou og op til Gerå, måske Strandskader og andefugle.
Derefter kører vi ind igennem Try og Bolle enge, her er der mulighed for Canadagæs, Sangsvaner og rovfugle.
Turen varer 4-5 timer, så husk madpakke og drikkevarer.
Turledere: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen.

Tofte Skov, torsdag 27. april 2017. Mødested: Lille Vildmosecentret kl. 07.00.
Med tilladelse fra skovens ejer Aage V. Jensen Fonde afholder vi en tur i denne indhegnede skov, hvor vi har mulighed for at se de lokale ynglende Hav- og Kongeørne. Derudover er der mulighed for at træffe bl.a. Huldue, Sortspætte, Grønspætte, Sortstrubet bynkefugl og Hedelærke. Vi ser formentlig også Krondyr, Rådyr og Vildsvin.
Turen varer 5-6 timer, husk madpakke og drikkevarer.
Turledere: Svend Erik Mikkelsen og Tscherning Clausen.

Bedsteforældre-/forældredag med børn i Østerådalen i Aalborg lørdag den 6. maj 2017.
Kl. 14-16, mødested ved Infohuset, Over Kæret.
Vi gentager dette arrangement, som vi afholdt sidste år.
Se mere herom senere på hjemmesiden www.dofnord.dk.
Tilmelding til arrangementet er nødvendig til: Poul Erik Sperling pes@vildtfarmnord.dk, tlf.: 20284405.


Skagen, tirsdag den 16. maj 2017.
Mødested for samkørsel fra Aalborg: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 07.00 eller på P-pladsen for enden af Batterivej kl. 08.30.
Vi vil se på træk fra Nordstrand, og alt efter vejret besøge forskellige lokaliteter. Vi kan f.eks. kigge efter småfugle i Ellekrattet, rovfugletræk fra Flagbakken samt besøge andre af de gode lokaliteter.
Vi vil i løbet af dagen også gå ind og se den nye Fuglestation og Naturcenter i det Grå Fyr.
Rovfugletrækket skulle være i gang, så vi forventer at se arter som: Rød Glente, Fiskeørn og måske en Sort Glente og de første Hvepsevåger. Turen varer 8-10 timer, husk drikkevarer og madpakke.
Turleder: Poul Erik Sperling, Tscherning Clausen og Svend Erik Mikkelsen.

Atlaskvadraterne Dybvad og Øster Hornum, onsdag 7. juni 2017. Mødested for Dybvad: Voergaard Slots P-plads kl. 08.00, og for Øster Hornum: Godthåb Kirke kl. 08.00.
Atlasture – Vi afholder ture i kvadraterne DC 69 og CC 92. Vi vil søge at opgradere antal arter, – og i sikkerhed for ynglesucces i de kvadrater vi besøger. Bliver vi mange deltagere, kan vi dele os i hold og aflægge besøg i nærliggende kvadrater.
Turene varer 6 til 7 timer. Tag madpakke og kaffe med til turene.
Turleder i Dybvad: Svend Erik Mikkelsen, og i Øster Hornum: Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen.

Vejlerne, onsdag 16. august 2017. Mødested for samkørsel fra Aalborg: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 08.00 eller Naturcentret på Bygholm dæmningen kl. 09.00.
Vi begynder med at observere ved Midtsøen på Bygholm. Herefter kan vi vælge at køre til Kraptårnet, Lund Fjord skjulet, Kærup Holme/Kogleaks, Tømmerby Fjord og Arup Vejle. Hvilke tårne/skjul vi besøger besluttes på dagen. Der er mange gæs, ænder og vadefugle på dette tidspunkt, men også gode muligheder for at se Havørn, Vandrefalk, Trane og Skestork.
Turen varer 6-7 timer, husk derfor madpakke og drikkevarer.
Turleder: Tscherning Clausen.
Hilsen og med håbet om at se Jer derude.

Svend Erik Mikkelsen, Tscherning Clausen og Poul Erik Sperling