Gråmejsetur til Vester Torup Klitplantage 13. juni 2019

natravn3 (1 of 1)Første halvårs sidste gråmejsetur gik til Vester Torup Klitplantage, hvor vi især håbede på at kunne høre og måske se Natravne.
Fra Bouet var vi fire personer, der skulle møde de øvrige deltagere ved Vester Torup Kirke ved 22-tiden. Her var der var mødt yderligere syv deltagere op. Turledelsen havde forstærket sig med Poul Hald Mortensen, som er mere bekendt med Thys natur og fuglelokaliteter end os fra Vendsyssel og Himmerland.

Vi kørte fra kirken ad Bulbjergvej mod Bulbjerg og vel vidende, at det var for tidligt at træffe Natravne, gjorde vi nogle ophold for at lytte. Det var især aftensangerne Rødhals og Sangdrossel, der blev hørt, men der var så tid til at Poul kunne øse af sin viden om de forskellige træarter i skoven og fortælle om de rydninger, der var blevet foretaget for en del år siden, og som blotlagde de flotte områder med indlandsklitter. Først da vi nærmede os vejen til Ellidsbøl, havde vi endelig held med at høre den første Natravn, dog på nogen afstand. Da vi fortsatte mod Bulbjerg og gjorde et stop, hørte vi igen en Natravn, som muligvis var den samme.

Natravnstor4 (1 of 1)

Da vi nåede Bulbjerg uden at have hørt flere, foreslog Poul, at vi kørte ad en skovvej gennem Lild Klitplantage, hvor han tidligere havde hørt Natravne. Her hørte vi to Natravne, men igen på nogen afstand.
Nu var klokken blevet 01.00, og det var tid at vende tilbage til Vester Torup Kirke, hvor en del af vore biler stod parkeret, og hvor vi takkede Poul for sin deltagelse.

Tekst: Tscherning Clausen
Fotos: Anette Reinholdt