Gråmejsetur til Vejlerne 27. august

vejler1

 

Hele 24 Gråmejser mødte op til turen rundt i Vejlerne. Dette til trods for dårlige vejrudsigter.
Vi mødtes ved Naturrum Vejlerne på Bygholm Dæmningen, hvor der både var læ for vinden og ly for de regnbyger, der kom forbi. Herfra kunne vi bl.a. se en stor flok på 62 Traner, som rastede i nogen afstand ude på Bygholmengen. Desuden så vi nogle Skestorke, et par Vandrefalke, Rørhøge og forskellige ande- og vadefugle. Mens en kraftig regnbyge drev hen over området, delte en af deltagerne, Poul Hald-Mortensen, sin viden om fuglene i Vejlerne med os. Han har et mangeårigt kendskab til fuglelivet der og var i flere år biolog for ejeren, Aage V. Jensens Naturfond. Da det klarede op efter vejler2regnen, var det da også ham, der fik øje på en gammel Havørn, som sad ude på engen. Vi kørte herefter lidt længere vestpå til Bygholm Vestsø, hvor der bl.a. blev set en stor flok Skestorke og en Dværgfalk.
Næste mål var Tømmerby Fjordtårnet, hvor vi valgte at spise frokost. Her var der ikke så mange fugle at se på, men en imm. Havørn der kom ind over søen, og senere to fouragerende Isfugle skabte dog nogen uro i tårnet.
Vi fortsatte til Arup Vejleskjulet, hvorfra der også blev set Havørn samt store flokke af Hjejler og Grågæs.
Kærup Holmeskjulet (Kogleaks) og Han Vejleskjulet blev de sidste mål på turen. Ved Kærup Holme blev der bl.a. set en Aftenfalk. Der var der blevet set 3 dagen før. Falken var vejler5desværre på nogen afstand, men vi kunne se, hvorledes den jagtede efter insekter. Her blev der desuden set Fiskeørn, Sortterner og en Mursejler. Ved Han Vejle var det muligvis den samme Fiskeørn vi så flere gange, men ellers skuffede Skægmejserne her med deres fravær.

Svend Erik, Poul Erik og Tscherning