Gråmejsetur til Ulvedybet 17. august 2016

 

Ulvedybet 3Andet halvårs første tur gik til Ulvedybet, hvor 24 deltagere mødte op og blev begunstiget af solskinsvejr fra en skyfri himmel.
Vi begyndte med lidt kratlusk på Bjerget, hvor vi så og især hørte en del småfugle bl.a. Løv- og Gransanger, Munk, Tornsanger, Stillits, Tornirisk, Gulspurv og en lille overraskelse i form af en Spætmejse. Med besvær fik vi forceret det efterhånden tættere krat af gyvel og kom op på ”bjergtoppen”, hvorfra vi kunne se en del Fiskehejrer, Grågæs og Knopsvaner samt en Rørhøg.
ulvedybet2

 

 

 

 

Herefter kørte vi ud på Gjølvej ved ”Dybets” østside. Her var det især tre Vandrerfalke der tiltrak sig opmærksomhed. Desuden opholdt der sig her omkring 1000 Grågæs samt Skestork 28, Rørhøg 1 og Musvåge 3.

 

 

Ulvedybet 2016 aug 4Vi kørte derefter tilbage forbi Bjerget, ud ad dæmningen og til fugletårnet ved Perlen. Her så vi en del Viber, Hjejler, forskellige ænder og vadefugle som Klyde, Rødben, Stor regnspove, Lille kobbersneppe og Dobbeltbekkasin. Der rastede også en flok på 34 Skestorke, og der kom en flok på 32 Canadagæs flyvende ind fra Limfjorden. Alt imens blev der spist frokost, hygget og snakket.
Vi kørte derefter ud til Attrup dæmningen og senere til Kytterne. Ved Kytterne var der begyndt at ankomme Fiskeørne, og det lykkedes Børge at finde en, som sad på en sten ude i solflimmeret ved fjorden. Den tog senere en flyvetur der bragte den endnu længere væk fra os. Herefter sluttede turen og vi kørte hver til sit.

Poul Erik og Tscherning